Ranking najbardziej wegetariańskich miast w Polsce - Wegetarianie i mięsożercy pod lupą! [RAPORT]

i

Autor: freeimages.com/Bas van den Eijkhof

Ranking najbardziej wegetariańskich miast w Polsce - Wegetarianie i mięsożercy pod lupą! [RAPORT]

2021-03-18 7:12

Zespół analityczny Maczfit przeprowadził badanie nawyków żywieniowych mieszkańców Polski, tworząc przy tym ranking najbardziej wegetariańskich miast oraz porównując profil i nawyki wegetarian w stosunku do osób spożywających dania mięsne.

Przeprowadzone badanie miało na celu odpowiedzenie na kilka kluczowych pytań:

  • W jakich polskich miastach mieszka najwięcej wegetarian?
  • Ile mają lat i jakie posiadają wykształcenie?
  • Jak aktywni fizycznie są wegetarianie mieszkający w Polsce?
  • Ilu wegetarian cierpi z powodu nietolerancji laktozy i uczulenia na gluten?
  • Jak wyglądają te dane na tle osób spożywających mięso?

Przedstawiamy wyniki badań, w których wzięło udział 1415 respondentów.

Metodologia

Raport został przygotowany w oparciu o ankiety online. Respondenci odpowiadali na poniższe pytania:

Czy jesteś wegetarianinem?Czy masz nietolerancję laktozy?Czy posiadasz alergię na gluten?Jaka jest Twoja płeć?W jakim mieście mieszkasz?Ile masz lat?Jaki jest Twój poziom wykształcenia?Czy uprawiasz jakiś sport?

Badanie odbyło się w listopadzie oraz grudniu 2020 roku. Udało nam się dotrzeć do 1415 respondentów w 10 największych miastach Polski. Poniżej prezentujemy najważniejsze i najciekawsze wnioski z raportu.

20,9% mieszkańców Polski to wegetarianie

Na 1415 ankietowanych 295 potwierdziło, że nie je mięsa. To daje procentowy wynik na poziomie prawie 21% (dokładnie 20,87%). W których polskich miastach mieszka najwięcej wegetarian? Jaki jest ich styl życia, poziom wykształcenia i wiek? Jak wegetarianie wypadają w stosunku do mięsożerców? Wyniki w dalszej części raportu.

W których miastach mieszka najwięcej wegetarian?

W ostatnich latach można zaobserwować wzrost świadomości w zakresie takich kwestii jak np. zmiany klimatyczne, dobrostan zwierząt, zdrowie osobiste, które skłaniają ludzi do przechodzenia na diety wegetariańskie. Kiedyś odsetek marginalny, a dziś mocno znaczący w trendzie wzrostowym, co można również zaobserwować po rosnących liczbach restauracji oraz produktów w supermarketach. W związku z tym sprawdziliśmy, w których miastach Polski mieszka najwięcej wegetarian, przeprowadzając badanie wśród respondentów, którego wyniki prezentuje poniższa infografika.

W obszarze badań znalazło się 10 największych miast: Warszawa, Kraków, Poznań, Lublin, Szczecin, Trójmiasto (Gdynia, Gdańsk, Sopot), Bydgoszcz, Łódź, Wrocław i Białystok.

Ile lat mają wegetarianie mieszkający w Polsce?

Wyniki ankiet wskazują, że najwięcej respondentów, którzy zadeklarowali wegetarianizm, mieści się w przedziale wiekowym 18-25 lat. Ta grupa to aż 70,71% z wszystkich osób ankietowanych niejedzących mięsa. Można więc wnioskować, że im jesteśmy młodsi, tym łatwiej przychodzi decyzja o zmianie diety na bezmięsną.

Respondenci deklarujący wegetarianizm w większości stanowią tę samą grupę wiekową. Ludzi starszych jest niewiele. Ciekawostką może być fakt, że ankietowanych w wieku 56-65+ jest ponad 3%, a najmniej liczną grupę stanowią osoby z przedziału wiekowego 46-55 (to 2,37% ankietowanych).

Nieco inaczej sytuacja wygląda w grupie respondentów, którzy nie zadeklarowali wegetarianizmu. Wiek takich osób jest bardziej zróżnicowany - najliczniejszą grupę stanowią osoby z przedziału 26-35 lat (35,89% ankietowanych), a najmniejszą - ankietowani mieszczący się w wieku 56-65+ (1,79% ankietowanych).

Dodatkowo jak wynika z przeprowadzonego badania przez naukowców z Kalifornii z JAMA Network polegającego na weryfikacji wpływu diety wegetariańskiej na długość życia, badanie potwierdziło, że wegetarianizm ma duży wpływ na długowieczność. Naukowcy potwierdzili, że osoby, które nie spożywają dań mięsnych, cierpią na mniejszą liczbę chorób. Badanie trwało 5 lat i zostało przeprowadzone na grupie 78 000 osób jedzących mięso i stosujących dietę wegetariańską. Zatem nasuwa się wniosek, że im młodsi jesteśmy w momencie przejścia na dietę, tym większe prawdopodobieństwo, że dzięki temu wydłużymy długość swojego życia, minimalizując przy tym ryzyko zachorowalności na niektóre choroby. Być może to jest jeden z wielu czynników, który ma wpływ na rosnący trend wegetarian w Polsce i na świecie.

Podsumowanie przeprowadzonych badań ankietowych

Z przeprowadzonych badań wynika, że co piąty respondent jest wegetarianinem (20,85%). Pod względem demograficznym to kobiety są bardziej skłonne do rezygnacji z mięsa - ponad 86,10% spośród ankietowanych wegetarian to właśnie płeć piękna. Dodatkowo z badań płynie wniosek, że do diety bezmięsnej najbardziej przekonane są osoby z najniższej grupy wiekowej (18-25 lat). Wykształcenie może mieć wpływ na decyzje żywieniowe - osoby z niższym niż średnie lub wyższe wykształcenie stanowią 2,69% wszystkich ankietowanych, natomiast w przypadku wegetarian odsetek ten jest ponad 2 razy niższy. Ciekawa teza dotyczy również kwestii związanej z aktywnością fizyczną: częściej sport uprawiają osoby, które zrezygnowały z mięsa w swoim jadłospisie.

Na koniec można również wskazać, że nietolerancja laktozy występuje częściej u wegetarian (27,46% w porównaniu z 20% u wszystkich ankietowanych), co może stanowić jedną z przyczyn całkowitego wykluczenia z diety produktów odzwierzęcych.

Dodatkowo jak wynika z wielu innych przeprowadzonych badań, wegetarianizm pozytywnie wpływa na długość życia, zmniejszając ryzyko wystąpienia wielu chorób

Wege

i

Autor: Materiały prasowe