Kontakt

2020-10-30 12:41

Dane Nadawcy:

Nadawca Sp. z o.o - nadawcaspzoo.pl

KONTAKT Z RADIEM ESKA ROCK / ZARZĄD RADIA ESKA ROCK

Radio ESKA ROCK ul. Jubilerska 10; 04-190 Warszawa

Recepcja: tel. 22 516 47 17

Biuro Zarządu: tel. (22) 516 47 01

DZIAŁ REKLAMY: tel. 22 516 45 00 fax 22 516 45 01

Kontakt dla prasy: [email protected]

Dział promocji[email protected]

---

Serwis internetowy eskarock.pl

Manager internetowych serwisów radiowych Time S.A. Kamil Pawłowski - [email protected]

Wydawczyni serwisu internetowego Eska ROCK: Dominika Pawłowska - [email protected]