550 milionów ptaków - tyle zginęło w Europie w ciągu zaledwie 40 lat

i

Autor: Pixabay

550 milionów ptaków - tyle zginęło w Europie w ciągu zaledwie 40 lat

2023-06-07 14:50

Nie spodziewajmy się, że ktokolwiek będzie chciał im stawiać pomniki albo tablice pamiątkowe. W szkołach raczej apeli na ich temat też nie będzie, nie powstanie serial paradokumentalny dla znanego serwisu streamingowego. Może powinien? W końcu za tak wielką liczbą straconych zwierząt stoi w większości działanie naszego gatunku.

Chyba każdy i każda z nas wie jak to jest mieć naprawdę wkurzającego sąsiada. Takiego, który o trzeciej w nocy koniecznie musi przesunąć kanapę po parkiecie, regularnie spadają mu na podłogę ciężkie metalowe przedmioty, a w każdy weekend odwiedza go krzykliwa rodzina, z którą kłóci się do rana. Do tego nie mówi „Dzień dobry” i zostawia śmieci przed drzwiami. Znacie ten model? Dla ptaków takim sąsiadem jest człowiek.

Zebrane dane dotyczące populacji europejskich ptaków pokazują, że ostatnie cztery dekady przyniosły śmierć około 550 milionom tych zwierząt. Raczej nie uda się tego wytłumaczyć okazjonalnymi wypadkami, działaniem drapieżników lub czynnikami niezależnymi od człowieka. Jednym z największych zagrożeń jest niszczenie całych regionów pod względem bioróżnorodności. Dewastowane ekosystemy przestają być odpowiednie zarówno dla ptaków jak i owadów oraz roślin, którymi się żywią. Wyraźny wzrost globalnej temperatury i idące za nim zmiany klimatyczne to kolejny punkt na liście czynników.

Badanie, które przyniosło te informacje, zostało przeprowadzone przez francuskich i brytyjskich naukowców na podstawie obserwacji 170 europejskich gatunków w 28 krajach. Dane zebrano z około 20 tysięcy stanowisk, a ich rozstrzał czasowy to 37 lat. Zebrane liczby dotyczą zarówno Unii Europejskiej jak i Wielkiej Brytanii.

Drugim najważniejszym czynnikiem doprowadzającym do znikania ptaków jest stosowanie środków chemicznych do ochrony uprawi roślin przez insektami i chwastami. Tymczasem właśnie te dwa to główne pozycje w menu tych zwierząt.

To jednak nie wszystko. Naukowcy wymieniają łącznie 4 przyczyny znikania ptaków: gwałtowny rozwój rolnictwa pod względem nawozów i pestycydów, zmiany klimatyczne, wycinka lasów oraz urbanizacja. Między 1980 a 2016 liczebność często występujących w Europie ptaków spadła o jedną czwartą. Liczba żyjących dziko na terenach wiejskich zmniejszyła się z kolei o połowę. Zanotowano także spadki liczebności wśród gatunków leśnych i miejskich, choć u tych ostatnich wciąż panuje tendencja wzrostowa.

Naukowcy doradzają by zarówno rządy jak i producenci pochylili się nad tym problemem i zadbali o próbę przywrócenia równowagi. Termin „żywność ekologiczna” nie jest obecnie specjalnie ostry i takie produkty niekoniecznie powstają bez uszczerbku dla dzikiej fauny i flory. Może zatem potrzebna jest nowa kategoria: rolnictwa i żywności przyjaznej naturze? Albo bezpiecznej dla natury? Takiej, której powstawanie i technologiczny rozwój nie będzie oznaczał masowego wymierania dla innych gatunków.

Warto tu tylko przypomnieć historię z Chin, gdzie w 1958-62 walczono z czterema plagami. Jedną z nich miały być wróble, które wedle władz niszczyły pola uprawne. Gdy pobudzone do działania społeczeństwo zaczęło je masowo wybijać okazało się, że biosfera straciła zwierzę, które naturalnie ograniczało populację… szarańczy. Doprowadzając do wyginięcia wróbli ludzie ściągnęli na siebie znacznie gorszą plagę. Wypadałoby w końcu odrobić tę lekcję.

Najlepsze wokalistki rockowe - Polska