Vans podejmuje zobowiązanie, by do 2030 r. najczęściej wykorzystywane materiały były w 100% odnawialne, pochodziły z recyklingu i były pozyskiwane w sposób zrównoważony.

i

Autor: Matriały prasowe

Vans podejmuje zobowiązanie, by do 2030 r. najczęściej wykorzystywane materiały były w 100% odnawialne, pochodziły z recyklingu i były pozyskiwane w sposób zrównoważony.

2021-04-26 7:53

Vans, oryginalna, znana na całym świecie marka sportowa promująca twórczą ekspresję, podejmuje nowe globalne zobowiązania dotyczące zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności za środowisko, które pragnie spełnić do 2030 r. Vans dąży do rozwinięcia modelu produkcji, w którym artykuły wytwarzane są z materiałów pochodzących z recyklingu i mogą być ponownie wykorzystywane. Ma to na celu ograniczenie odpadów i dążenie do tego, by produkty pozostawały w użytku, zamiast lądować na wysypiskach.

Vans podkreśla również wagę twórczej ekspresji i zachęca do wcielania w życie filozofii „Off the Wall”, która promuje wyrażanie siebie. Producent od wielu lat inspiruje kulturę młodzieżową i dostrzega pilną potrzebę wdrożenia systemów produkcji, które pozwolą wytwarzać nowe artykuły z odpadów. Pomoże to Organizacji Narodów Zjednoczonych w osiągnięciu dwunastego z postawionych celów zrównoważonego rozwoju, dotyczącego odpowiedzialnych wzorców konsumpcji i produkcji.

Co tam w środku gra - Evanescence (The Bitter Truth)

„W Vans wierzymy, że zrównoważony rozwój wymaga zaangażowania ze strony nas wszystkich z osobna, ale może być osiągnięty wyłącznie poprzez współpracę” – mówi Kim Matsoukas, starsza kierowniczka ds. zrównoważonego rozwoju w Vans.

„Promowanie twórczej ekspresji ma dla marki Vans kluczowe znaczenie. Nasza firma ma jasno określoną misję, która jest ściśle powiązana z kulturą młodzieżową. Pragniemy wykorzystać całą naszą kreatywność, by znaleźć innowacyjne rozwiązania, które pozwolą wydłużyć cykl życia naszych produktów i chronić środowisko dla przyszłych pokoleń. Przed nami długa droga, ale dzięki wysiłkom całej rodziny Vans, partnerstwom z PUR Projet, Terra Genesis i innymi liderami w zakresie ekologii, jesteśmy przekonani, że możemy osiągnąć nasze cele do 2030 roku. Zależy nam na tym, aby tworzyć lepszą przyszłość dla naszego środowiska, naszych społeczności i naszej planety – to musi się udać”.

Proekologiczna wizja Vans, którą firma chce osiągnąć do 2030 r., obejmuje takie elementy jak: Najczęściej wykorzystywane materiały będą w 100% odnawialne i zdatne do recyklingu. Będą też pochodzić wyłącznie z odpowiedzialnie pozyskiwanych surowców, które również są odnawialne lub pochodzą z recyklingu.

Do 2030 r. 100% materiałów najczęściej wykorzystywanych przez Vans będzie nadawało się do recyklingu oraz będzie pozyskiwanych w sposób odpowiedzialny, z surowców odnawialnych lub pochodzących z recyklingu. Dotyczy to między innymi takich materiałów jak kauczuk, bawełna, skóra czy poliester. Dodatkowo firma zobowiązuje się do zmniejszenia śladu węglowego o 43%.

Aby to osiągnąć, do roku 2025:

  • Ograniczy ślad węglowy najczęściej wykorzystywanych materiałów o 35%.
  • 50% wykorzystywanego poliestru będzie pochodzić z recyklingu.
  • 100% bawełny będzie pozyskiwane z upraw bawełny prowadzonych w sposób zrównoważony.