Kolejne niepokalane poczęcie odnotowane! Tym razem u... krokodyli

i

Autor: PxFuel

Kolejne niepokalane poczęcie odnotowane! Tym razem u... krokodyli

2023-06-07 13:47

To pierwszy raz gdy naukowcy zdobyli dowody na złożenie przez samicę krokodyla jaj bez wcześniejszego kontaktu z samcem. Jak to działa? Kluczem jest pewien ewolucyjny mechanizm, którego początków należy szukać jeszcze w czasach dinozaurów.

Sprawa dotyczy przedstawicielki gatunku Crocodylus acutus, która przez 16 lat wcześniejszego życia przebywała w niewoli. W 2018 roku złożyła jaja, z czego w jednym z nich jest dostrzegalny płód płci żeńskiej. Analiza genetyczna opublikowana w Biology Letters i przywołana przez Science Alert przyniosła potwierdzenie: zapłodnione jaja powstały bez żadnej ingerencji osobnika męskiego, czyli poprzez partenogenezę inaczej nazywaną dzieworództwem.

Mała pani krokodylka niestety się nie wykluła, ale samo jej odkrycie było prawdziwą sensacją. Do tej pory zjawisko partenogenezy obserwowano między innymi u rozwielitek, wrotków, nicieni i niektórych owadów. Wśród bardziej rozwiniętych stworzeń przykładem jest choćby rekin młot i rekin czarnopłetwy. W przypadku ptaków także jest to możliwe i zdarza się na przykład u kondorów kalifornijskich.

To właśnie krokodyle i ptaki są spadkobiercami dinozaurów oraz latających gadów, zatem obserwowanie ich ciekawych cech pozwala nam dowiedzieć się więcej o ich fascynujących przodkach.

Partenogeneza może pojawić się gdy w zbiorowości danego gatunku brakuje osobników męskich i istnieje realna groźba wyginięcia. Powstały z tego płód ma tylko jednego rodzica genetycznego, jakim jest matka. Dawniej uznawano, że jest to wyjątkowo rzadki fenomen, jednak w ostatnich dekadach naukowcy powoli zaczęli dostrzegać jej więcej przypadków także u kręgowców, na przykład u około 80% gatunków jaszczurek. Badacze wskazują, że może to być podstawą do przypuszczeń, że niektóre gatunki dinozaurów mogły też mieć takie możliwości.

Najczęściej jednak urodzone w wyniku tego procesu osobniki nie są zdolne do posiadania dalszego potomstwa. Nie oznacza to, że partenogeneza nie ma sensu, jednak prawdopodobieństwo, że w jego wyniku pojawi się osobnik umożliwiający przedłużenie gatunku jest bardzo małe. W przypadku gadów na przykład oceniono szansę na wyklucie się w ogóle takiego potomka na zaledwie 3 procent.

Mamy supermoce! - Męskie Granie 2023 w Esce Rock