ZNP odrzuca propozycje zmian ws. karty nauczyciela. Będzie protest?

i

Autor: Twitter/ZNP ZNP odrzuca propozycje zmian ws. karty nauczyciela. Będzie protest?

ZNP odrzuca propozycje zmian ws. karty nauczyciela. Będzie protest?

2021-09-27 16:45

Związek Nauczycielstwa Polskiego w pełni odrzuca propozycje zmian w ustawie Karty Nauczyciela. "To skrajny przejaw lekceważenia nauczycieli" - grzmią związkowcy i zapowiadają, że strajk może być jedynym wyjściem.

Nauczyciele nie godzą się na zmiany w Karcie Nauczyciela! Dziś odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Edukacji i Nauki ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego.

- Związek Nauczycielstwa Polskiego w pełni odrzuca propozycje zmian w ustawie Karta nauczyciela, które zostały przedstawione przez kierownictwo Ministerstwa Edukacji i Nauki – poinformował prezes ZNP Sławomir Broniarz, który odczytał na konferencji prasowej stanowisko przyjęte przez prezydium zarządu głównego związku. - Rozwiązania zawarte w propozycji resortu edukacji to skrajny przejaw lekceważenia nauczycieli i reprezentujących ich przedstawicieli oświatowych związków zawodowych, dający poważny argument do podęcia działań protestacyjnych – dodał.

Czytaj także: Kiedy zamkną szkoły? Minister edukacji gotowy na taki scenariusz

Według ZNP "deklarowana przez ministra Przemysława Czarnka podwyżka płac kosztem zwiększenia pensum i odebrania niektórych dodatków oznacza, że nauczyciele sami sfinansują wzrost wynagrodzeń". - Mamy dość arogancji i braku szacunku dla zawodu nauczyciela ze strony decydentów oświatowych oraz niezrozumienia potrzeb 600-tysięcznej grupy zawodowej nauczycieli – głosi stanowisko. - Żądamy uniezależnienia kształtowania wynagrodzeń nauczycieli od woli polityków. Domagamy się powiązania systemu wynagrodzeń nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. To rozwiązanie jest przedmiotem inicjatywy ustawodawczej, pod którą podpisują się obecnie obywatelki i obywatele – wskazuje ZNP.

W przyjętym stanowisku domaga się zmiany stanowiska resortu w kwestii proponowanych rozwiązań dotyczących nowego systemu wynagradzania nauczycieli. "Od tego uzależniamy dalszy udział Związku Nauczycielstwa Polskiego w pracach zespołu ds. statusu zawodowego nauczycieli" – poinformował związek.

Czy będzie strajk nauczycieli?

- Strajk jest realny - mówi nam prezes ZNP Sławomir Broniarz. ZNP Zaapelowało do pozostałych związków – FZZ i oświatowej "S" – o wspólne działanie w tej sprawie. - Strajku nie da się zorganizować ot tak, ale jeśli nic się nie zmieni, a wszystko na to wskazuje, możemy nie mieć innego wyjścia - dodaje Broniarz. - Jak oglądamy i słuchamy nauczycieli, to jest coraz większa grupa osób, które mówią - przeżyliśmy traumę w roku 2019. Ale jeśli MEN się z tego nie wycofa, to mimo wszystko pora będzie na to, aby wrócić do bardziej radykalnych działań niż demonstracja przed siedzibą MEiN - mówi prezes ZNP.

W miniony wtorek w Ministerstwie Edukacji i Nauki odbyło się posiedzenie zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, w którego skład wchodzą przedstawiciele resortu edukacji, związków zawodowych zrzeszających nauczycieli i korporacji samorządowych. Podczas niego minister Przemysław Czarnek i wiceministrowie Dariusz Piontkowski i Marzena Machałek przestawili propozycje zmian w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli, dotyczące takich obszarów, jak m.in. system wynagradzania, czas pracy nauczycieli i awans zawodowy.

Czytaj także: Kiedy zdalne nauczanie 2021? Szkoły zamknięte od 25 PAŹDZIERNIKA 2021?!

MEiN proponuje m.in. zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego nauczycieli z czterech do trzech – likwidację stażysty i nauczyciela kontraktowego – i w ich miejsce wprowadzenie jednego.

Proponuje także podwyższenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli o 4 godziny (z wyjątkiem nauczycieli wychowania przedszkolnego). Resort wyjaśnia, że zmiany pensum będą wiązały się z ruchami kadrowymi, w związku z tym zakłada trzyletni okres przejściowy dający możliwość elastycznego przechodzenia na nowy system. Rozwiązania kadrowe będą uwzględniały decyzję nauczyciela o zwiększeniu pensum z jednoczesnym wzrostem wynagrodzenia lub zachowanie dotychczasowego wymiaru pensum i ustalenie proporcjonalnego wynagrodzenia zasadniczego.

Jednocześnie proponuje, aby nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy (z wyjątkiem nauczycieli przedszkoli) zobowiązany był "do bycia dostępnym" dla uczniów i nauczycieli w szkole w wymiarze 8 godzin tygodniowo.

MEiN proponuje też wprowadzenie przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli zamiast średniego, ustalanego na podstawie kwoty bazowej ogłaszanej corocznie w ustawie budżetowej. Będzie ono wynosiło: dla nauczyciela bez stopnia awansu zawodowego – 140 proc., nauczyciela mianowanego – 181 proc., nauczyciela dyplomowanego – 219 proc. kwoty bazowej. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego będą ustalone jako określony procent przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli. Minimalne stawki dodatków do wynagrodzenia – zgodnie z propozycją MEiN – określone będą kwotowo w drodze rozporządzenia.

Czytaj także: Pilnie potrzebne leki i ciepłe ubrania dla osób w kryzysie bezdomności. Jak możesz pomóc?

Resort podaje, że po wprowadzeniu zmian stawki przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli wynosiły dla nauczyciela niemającego stopnia awansu zawodowego – 4950 zł brutto, nauczyciela mianowanego – 6400 zł brutto i dla nauczyciela dyplomowanego – 7750 zł brutto. Z kolei minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli mających tytuł magistra i przygotowanie pedagogiczne będą wynosiły brutto odpowiednio: dla nauczyciela bez stopnia awansu zawodowego – 4010 zł, nauczyciela mianowanego – 4540 zł i dla nauczyciela dyplomowanego – 5040 zł.

Za powiązaniem wynagrodzenia nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce opowiadają się wszystkie trzy centrale związkowe: SKOiW NSZZ "Solidarność", Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych. ZNP po raz drugi rozpoczęło zbieranie podpisów pod dotyczącym tego obywatelskim projektem nowelizacji ustawy Karta nauczyciela. Ubiegłoroczna zbiórka podpisów została zawieszona ze względu na pandemię COVID-19.

QUIZ. Zwierzę czy roślina? 10 szybkich pytań, sprawdź swój wynik!

Pytanie 1 z 10
Epipremnum złociste
Raport z Anteny 27.09
Źródło: ZNP odrzuca propozycje zmian ws. karty nauczyciela. Będzie protest?