maseczka

i

Autor: Pixaby

Zmiany w obostrzeniach. Nowe zasady dotyczące noszenia maseczek [19.10.]

2021-10-19 13:05

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące zmian w obostrzeniach covidowych związanych z trwającą pandemią koronawirusa. Nowe zasady obowiązują od wtoku, 19 października. Zmiany dotyczą m.in. noszenia maseczek. Więcej przeczytacie w naszym materiale.

Zmiany w obostrzeniach od 19.10. Nowe zasady dotyczące noszenia maseczek

W Dzienniku Ustaw opublikowano w poniedziałek, 18 października dokument, "zmieniający rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii". Obejmuje on m.in. nowe zasady dotyczące noszenia maseczek na uczelniach oraz innych miejscach prowadzących kształcenie doktorantów. Zakrywanie ust i nowa jest takich sytuacjach obowiązkowe. Zmiana może nastąpić tylko po decyzji rektora lub innego podmiotu, który prowadzi kształcenie doktorantów, uczestników studiów podyplomowych czy innych form kształcenia.

36-latka spieszyła się do pracy

Zakrywanie ust i nosa nie obowiązuje za to:

  • "zdających oraz innych osób uczestniczących w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego oraz konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających, egzaminu sędziowskiego, egzaminu prokuratorskiego i egzaminu referendarskiego, egzaminu adwokackiego, radcowskiego, notarialnego, komorniczego, egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą oraz egzaminów dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i sprawdzianów dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, jeżeli w trakcie egzaminu lub konkursu odległość między poszczególnymi osobami wynosi co najmniej 1,5 m".

Nowe rozporządzenie wprowadza także inne regulacje. Według niego unijny certyfikat covidowy lub zwolnienie z kwarantanny po przyjeździe do Polski uzyska osoba, która zaszczepiła się przeciwko COVID-19 poza terytorium Polski "szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej lub znajdującą się w wykazie odpowiedników szczepionek dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy". Konieczne jest przedstawienie oryginału zaświadczenia o przyjęciu dawki, jego tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego oraz oświadczenie zawierające zgodę tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na przetwarzanie danych osobowych związanych z wydaniem unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID.

Rozporządzenie wchodzi w życie 19 października.

Źródło: Zmiany w obostrzeniach. Nowe zasady dotyczące noszenia maseczek [19.10.]