Ważne osoby z Polski, które odeszły w 2022. Będzie nam ich brakować

2022-11-01 15:34

Każdemu roku jesień przynosi czas na refleksję: nad tym jacy byliśmy, co możemy, a co powinniśmy zrobić dla siebie i innych. Odchodzące ważne postaci są dla nas także ważnym czynnikiem, który każe zadać sobie pytanie: kto po nich? Wspomnijmy tych, którzy w tym roku odeszli.

Ludzie kultury, nauki, starzy i młodzi – trudno spośród nich wybrać te najważniejsze nazwiska, dlatego postanowiliśmy zgromadzić tu tych, którzy wywarli swoją pracą, talentem lub zaangażowaniem wpływ na szerokie grono odbiorców. By zmieścić wszystkie zasłużone osoby potrzebowalibyśmy kilkunastu takich tekstów, wybraliśmy osoby wyróżniające się nawet wśród wybitnych.

Muzycy rockowi, którzy odeszli w 2022 roku