Rekrutacja 2021

i

Autor: pixabay.com Rekrutacja 2021

WARSZAWA - rekrutacja do liceów, techników i szkół branżowych 2021 [INFORMATOR]

2021-05-14 15:10

Warszawskie licea ogólnokształcące, technika i szkoły branżowe startują z naborem! Od 17 maja uczniowie i uczennice po podstawówce mogą składać wnioski o przyjęcie do warszawskich szkół. W naszym artykule sprawdzicie najważniejsze informacje dotyczące rekrutacji.

Rekrutacja do liceów, techników i szkół branżowych - uruchomienie naboru do tych rodzajów szkół zaplanowano na 17 maja. Z rekrutacją startują też placówki na terenie Warszawy. Uczniowie i uczennice mogą wybierać spośród bogatej oferty szkół ponadpodstawowych na terenie stolicy. W roku szkolnym 2021/2022 przygotowano około 21 tysięcy miejsc. Najwięcej, bo aż 13 803 miejsc czeka na młodzież w warszawskich liceach ogólnokształcących. Stołeczne technika oferują 5968 miejsca, a szkoły branżowe I stopnia – 1198 miejsc. Miasto przygotowało specjalny przewodnik, w którym znajdują się między innymi krótkie opisy zawodów, wykaz techników, szkół branżowych I stopnia, liceów ogólnokształcących oraz mapy z zaznaczonymi lokalizacjami poszczególnych szkół w Warszawie. Koniecznie sprawdźcie terminy i inne ważne informacje dotyczące rekrutacji w Warszawie.

Ruszyły szczepienia na stadionie Legii

Rekrutacja tylko przez internet

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Warszawie będzie prowadzona wyłącznie przez internet za pośrednictwem strony https://warszawa.edu.com.pl. Ósmoklasiści i ósmoklasistki ze warszawskich szkół zalogują się loginami i hasłami, które otrzymają w swojej szkole podstawowej. Uczniowie i uczennice z innych szkół i miejscowości będą musieli założyć konto samodzielnie.

Składanie dokumentów

Na stronie urzędu miasta czytamy: - Wydrukowany i podpisany wniosek kandydat będzie składał w szkole pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów. Można będzie to zrobić osobiście, przesłać skany mailem na adres podany na stronie internetowej szkoły lub złożyć bezpośrednio w systemie elektronicznego naboru.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Warszawie - najważniejsze terminy

Jak długo trwa nabór do warszawskich szkół ponadpodstawowych? Kiedy są sprawdzany dla kandydatów i kandydatek? Do kiedy trzeba dostarczyć świadectwo? Listę najważniejszych terminów znajdziecie poniżej.

  • 17.05 - 21.06 - składanie wniosków o przyjęcie do klas pierwszych szkoły ponadpodstawowej.
  • 17-31.05 - składanie wniosków o przyjęcie do klas pierwszych szkoły ponadpodstawowej oddziałów dwujęzycznych, międzynarodowych, wstępnych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania sportowego oraz oddziałów, do których obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych
  • 1-14.06 - sprawdziany uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych, predyspozycji językowych i próby sprawności fizycznej (terminy sprawdzianów ustalają dyrektorzy). Wyniki zostaną ogłoszone do 17 czerwca.
  • 25.06 - 14.07 - dołączanie do wniosków o przyjęcie świadectw ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • 22.07 - ogłoszenie listy zakwalifikowanych kandydatów i kandydatek
  • 2.08 - ogłoszenie listy przyjętych kandydatów i kandydatek
  • 3.08 - Postępowanie uzupełniające w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Rekrutacja w Warszawie - informator dla kandydatek i kandydatek

Kandydatki i kandydaci kończący szkołę podstawową mogą skorzystać z informatora poświęconego warszawskim szkołom. Znaleźć go można pod adresem edukacja.warszawa.pl.

Źródło: WARSZAWA - rekrutacja do liceów, techników i szkół branżowych 2021 [INFORMATOR]