Zdjęcie ilustracyjne

i

Autor: Canva

Sprawdzian kompetencji językowych. Terminy i zasady przyjęć do klas dwujęzycznych

2022-03-17 11:31

Obecnie dobra znajomość języka angielskiego to praktycznie podstawa. Jeśli rozważasz wysłanie dziecka do klasy dwujęzycznej w liceum albo chcesz, aby zdało one międzynarodową maturę IB to musisz wiedzieć, czym są: sprawdzian kompetencji językowych i sprawdzian predyspozycji językowych. Informacje o tym znajdziesz w naszym artykule.

Klasa dwujęzyczna – dlaczego warto ją wybrać?

Jeśli szukasz dla siebie lub swojego dziecka dobrego liceum, to możliwe, że na stronie szkoły znajdziesz informację, że do niektórych klas trzeba zdać sprawdzian kompetencji językowych. Na czym polegają te egzaminy, kiedy się odbywają i w jakich klasach obowiązują? Poniżej znajdziecie wszystkie niezbędne informacje.

Kandydaci, którzy wybierają się do szkół lub klas dwujęzycznych muszą zdać sprawdzian kompetencji językowych i/lub predyspozycji językowych. W takich oddziałach (klasach) dwujęzycznych lekcje kilku wybranych przedmiotów odbywają się w języku obcym, najczęściej po angielsku, niemiecku, francusku lub hiszpańsku. Oprócz tego uczniowie mają lekcje języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Pozostałe przedmioty są nauczane w języku polskim. W takich klasach prace domowe także należy przygotowywać w języku obcym podobnie jest ze sprawdzianami. Dzięki temu uczeń może lepiej opanować słownictwo, oswoić się z różnymi konstrukcjami gramatycznymi, zyskać swobodę wypowiedzi. Klasa dwujęzyczna to doskonały wybór dla osób, które myślą o zagranicznych studiach albo o pracy w międzynarodowych korporacjach.

Międzynarodowa matura IB.Niektóre szkoły prowadzą dwujęzyczną naukę, która jest częścią przygotowania do zdania międzynarodowej matury IB. Do tych szkół także obowiązują sprawdziany kompetencji językowych. W czteroletnim liceum dwie pierwsze klasy są klasami wstępnymi, a program dalszych odpowiadających klasie III i IV, stanowi przygotowanie do międzynarodowej matury w języku angielskim. Międzynarodowa matura jest honorowana przez większość uczelni w Polsce i za granicą, dzięki niej można podjąć studia na prestiżowych uczelniach zagranicznych.

Sprawdzian kompetencji i predyspozycji językowych

Kandydaci do klas dwujęzycznych w liceach zdają dwa rodzaje sprawdzianów: sprawdzian kompetencji językowych i sprawdzian predyspozycji językowych.Sprawdzian kompetencji językowych ma na celu sprawdzenie wiedzy z zakresu wybranego języka. Kandydat musi wykazać się podczas niego rozumieniem treści, jak i używaniem poprawnych konstrukcji gramatycznych. Osoby przygotowujące się do takiego egzaminu powinny znać wybrany język w stopniu, który umożliwi im rozwiązanie testu z historyjkami, zdaniami do uzupełnienia, pytaniami o zasady gramatyki itp. Szkoły dwujęzyczne lub z oddziałami dwujęzycznymi zwykle publikują na swoich stronach informacje o zakresie wiedzy, który kandydaci powinni opanować, lub przykładowe testy z ubiegłych lat. Warto sprawdzić testy z poprzednich lat i odpowiednio się do nich przygotować.

Sprawdzian predyspozycji językowych jest inny, aby go zdać, nie trzeba znać danego języka, jednak należy wykazać się umiejętnościami dotyczącymi pisowni, budowania zdań, czy wyczuciem zasad słowotwórstwa. W trakcie egzaminu sprawdzane jest czy kandydat widzi w obcym tekście pewne prawidłowości (np. zasady odmiany, pisowni) albo czy na podstawie jakiejś znanej mu reguły gramatycznej jest w stanie domyślić się, jak stworzyć nieznane mu słowo. Jest to istotne, ponieważ to właśnie takie umiejętności pomagają w nauce języka obcego i zrozumieniu jego logiki.

Terminy egzaminów do klas dwujęzycznych zostaną opublikowane na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. W zeszłym roku wnioski do szkół dwujęzycznych składać było można już w połowie maja i zapewne w tym roku będzie podobnie. Sprawdziany kompetencji i predyspozycji językowych odbywają się w wybranych szkołach na początku czerwca. Wyniki egzaminów publikowane są zazwyczaj na początku lipca, wtedy też prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca.

Źródło: Sprawdzian kompetencji językowych. Terminy i zasady przyjęć do klas dwujęzycznych