Osoby z narcyzmem częściej uzależniają się od portali społecznościowych. Badanie polskich naukowców

i

Autor: Pixabay

Osoby z narcyzmem częściej uzależniają się od portali społecznościowych. Badanie polskich naukowców

2022-10-05 16:39

Można powiedzieć, że to swego rodzaju sprzężenie zwrotne. Portale społecznościowe wciąż zachęcają nas do dzielenia się wszystkim z innymi i dają złudne poczucie bycia w centrum zainteresowania, posiadania własnej publiczności. Jeśli zatem tkwi w nas choć troszkę narcyzmu – wydobędą go na światło dzienne.

Badanie podpisane przez dwójkę polskich naukowców zostało właśnie opublikowane przez „Personality and Individual Differences”. To naukowe czasopismo, gdzie prezentowane są zweryfikowane przez grona eksperckie badania. Psychologowie Julia Balcerowska oraz Artur Sawicki z Uniwersytetu Gdańskiego skupili się na czterech aspektach narcyzmu: związany z podziwem, wspólnotowy, rywalizacyjny oraz tak zwany narcyzm wrażliwy. Wszystkie cztery okazały się silnie związane z ryzykiem uzależnienia od mediów społecznościowych.

Artyści, którzy powinni wydać nowy album w 2023 roku - zagranica

Takie uzależnienie może prowadzić do wrogości wobec innych, problemów w komunikacji i budowaniu społecznych relacji. Media społecznościowe stają się z jednej strony mechanizmem kompensującym braki odczuwane przez daną osobę, a z drugiej strony katalizują jej negatywne zachowania.

4 aspekty narcyzmu, które wspierają uzależnienie od mediów społecznościowych:

  • narcyzm podziwu – osoba stara się za wszelką ceną wzbudzać podziw u innych, dzięki czemu czuje kontrolę i moc sprawczą
  • narcyzm wspólnotowy – to bardzo ciekawe, bo wygląda wręcz pozytywnie i oznacza zachowania empatyczne oraz prospołeczne, ale diabeł tkwi w motywacji, a tą kieruje egoizm i chęć bycia lepszą moralnie od innych
  • narcyzm rywalizacyjny – opiera się na dążeniu do dominacji nad innymi
  • narcyzm wrażliwy – to z kolei postawa zamykania się w egoistycznym pancerzu by zabezpieczyć się przed wszystkim co zagraża samoocenie

- Na podstawie naszych badań możemy wnioskować, że związek pomiędzy narcyzmem a uzależnieniem od portali społecznościowych może być wyjaśniany przez dwa narcystyczne motywy: umacnianie +ja+ i ochronę +ja+. W przypadku umacniania +ja+ to narcyzm wspólnotowy okazał się być istotnie związany z uzależnieniem. (…) Może to wynikać z faktu, że platformy społecznościowe są tworzone i funkcjonują jako miejsce społecznej wymiany i budowania relacji z innymi. Jednak motyw ochrony +ja+ również jest istotny dla relacji pomiędzy narcyzmem a uzależnieniem, więc zarówno aspekt rywalizacyjny jak i wrażliwy, wiązały się z większym ryzykiem rozwoju nałogu - wskazują naukowcy w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Badanie z pewnością nie będzie ostatnim w tym zakresie i duet psychologów już zapowiedział dalsze prace. Będziemy z niecierpliwością czekać na wyniki.