Matury 2021 - dzisiaj język polski, jutro matematyka. Jakie zmiany na maturze 2021?

i

Autor: Pixabay Matury 2021 - dzisiaj język polski, jutro matematyka. Jakie zmiany na maturze 2021?

MATURA 2021 - dzisiaj język polski, jutro matematyka. Jakie zmiany na maturze 2021?

2021-05-04 8:30

Matury 2021 dzisiaj język polski, jutro matematyka. We wtorek rano egzaminem pisemnym z języka polskiego matury rozpocznie około 271 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. Matury 2021 różnią się od tych z lat ubiegłych i odbywają się w reżimie sanitarnym. Kto nie będzie mógł uczestniczyć w egzaminie dojrzałości? Jakie zasady obowiązują na tegorocznym egzaminie? Kiedy maturzysta musi mieć maseczkę?

Matury 2021 dzisiaj język polski, jutro matematyka. We wtorek egzaminem pisemnym z języka polskiego zaczynają się się matury 2021. Do egzaminy dojrzałości przystąpi w tym rok około 271 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. W tym roku egzamin maturalny będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostały ogłoszone w grudniu 2020 roku, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Co ważne, wymagania egzaminacyjne w tym roku stanowią zawężony katalog wymagań z podstawy. Jak będzie wyglądał cały egzamin? Maturzyści, tak jak w latach ubiegłych będą musieli przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Tegoroczny egzamin będzie się jednak różnił, i to znacząco, od tych z lat poprzednich. Matury w całej Polsce startują o godzinie 9.00.

Spis treści

  1. Matury 2021 w tym roku inaczej
  2. Matury 2021 dziś język polski, jutro matematyka
  3. Matury 2021 w reżimie sanitarnym
  4. Matury 2021 maseczki, kiedy obowiązują?

Matury 2021 w tym roku inaczej

Matury 2021 będą różnić się od tych z lat ubiegłych. Dlaczego? Tegoroczni absolwenci liceów i technikum nie będą musieli zdawać egzaminów ustnych. Do nich przystąpią tylko ci, którzy potrzebują wyniku z takiej matury np. przy rekrutacji na uczelnie zagraniczne.

Kolejną różnicą jest to, że nie będzie też obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, ale chętni będą mogli przystąpić maksymalnie do sześciu takich egzaminów.

CZYTAJ TAKŻE: MATURA 2021: co zabrać na maturę? Czy potrzebna jest maseczka, długopis, ołówek?

Matury 2021 dziś język polski, jutro matematyka

Dziś do egzaminu maturalnego przystąpi około 271 tysięcy maturzystów. Jutro na poziomie podstawowym zdawać będą matematykę. Zakres wiedzy z tego przedmiotu jak i ze wszystkich pozostałych, które będą zdawane na tegorocznej maturze został ograniczony. Co się zmieni w związku z matematyką? Na przykład to, że ograniczono wymagania dotyczące funkcji i geometrii: graniastosłupów, zredukowano wymagania dotyczące brył obrotowych i wymagania dotyczące ostrosłupów.

Matury 2021 w reżimie sanitarnym

Matury 2021 odbywać się będą w reżimie sanitarnym, który może być znany maturzystom z matur próbnych. Wytyczne są zgodne z zasadami sanitarnymi przygotowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji i Nauki, a zatwierdzonych przez Główny Inspektorat Sanitarny

Na tegoroczny egzamin przyjdą wyłącznie osoby bez objawów chorobowych podobnych do objawów COVID-19. Zasada ta obowiązuje:

  • zdających,
  • nauczycieli,
  • egzaminatorów,
  • obserwatorów,
  • pracowników szkoły,
  • innych osób zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu.

CZYTAJ TEŻ: Kiedy będzie ciepło w 2021 roku? Nareszcie pojawiły się optymistyczne prognozy!

Osoby, które przebywają w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją nie będzie mogła uczestniczyć w maturach. Od tej reguły są jednak dwa wyjątki: osoba, która przechorowała COVID-19 (jest ozdrowieńcem), a także osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19.

Matury 2021 maseczki, kiedy obowiązują?

Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Maseczkę będzie można zdjąć po zajęciu miejsca. W trakcie egzaminu maturzysta ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, gdy wychodzi do toalety i wtedy, gdy kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali.

Maturzyści przygotowują się do matury. To już ostatnia prosta
Sonda
Czy udało ci się zaszczepić w majówkę?
Źródło: MATURA 2021 - dzisiaj język polski, jutro matematyka. Jakie zmiany na maturze 2021?