Taxi

i

Autor: MARIUSZ GRZELAK / SE / EAST NEWS Taxi

bezpieczeństwo

Kontrole taxi w Warszawie w 2023 roku. Co trzecia kontrola wykazała nieprawidłowości

2024-01-31 16:38

Warszawski ratusz wspólnie ze służbami przeprowadził w 2023 roku łącznie 1835 kontroli pojazdów prowadzących przewozy osobowe. Wykryto w sumie 523 nieprawidłowości. I tak na przykład 62 kierowców nie miało prawa jazdy, 39 miało je podrobione, a 8 kierowców było pod wpływem alkoholu lub narkotyków. "Systematyczność działań spowodowała, że coraz mniej usług świadczonych jest nielegalnie. Wzrosło zainteresowania uzyskaniem legalnej licencji na świadczenie usług transportowych" - podkreślają stołeczni urzędnicy.

W czasie kontroli taksówek i przewozów osobowych w 2023 roku stwierdzono 523 nieprawidłowości (w 2022: 460 nieprawidłowości na 1561 kontroli). "Miasto i służby cyklicznie przeprowadzają czynności sprawdzające, dbając o bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających na terenie m.st. Warszawy z komercyjnych usług przewozowych" - podkreślają przedstawiciele ratusza.

Kontrole taksówek w Warszawie

Weryfikacji została poddana legalność prowadzenia przewozu osób taksówką i samochodem osobowym na terenie miasta, sprawdzane jest także przestrzeganie przez przewoźników obowiązujących norm prawnych z zakresu transportu drogowego, prawa o ruchu drogowym, prawa podatkowego oraz legalności pobytu cudzoziemca na terenie RP. Powyższe było możliwe dzięki jednoczesnemu zaangażowaniu w kontrole różnych uprawnionych służb, posiadających niezależne od siebie, różne kompetencje kontrolne -  w szczególności policji, straży granicznej oraz inspekcji transportu drogowego.

Do najczęściej występujących naruszeń należały:

 • 100 kierowców wykonywało transport drogowy osób bez licencji,   
 • 68 kierowców nie miało badań lekarskich i psychologicznych kierowcy,
 • 208 kierowców naruszyło przepisy prawa miejscowego,  
 • 62 kierowców poruszało się pojazdem bez uprawnień do kierowania,
 • 2 kierowców było po spożyciu środków odurzających (narkotyki),
 • 6 kierowców spożyło alkohol,
 • 39 kierowców posługiwało się fałszywym prawem jazdy,
 • 3 kierowców okazało się osobami poszukiwanymi przez policję,
 • 159 – tyle zatrzymano dowodów rejestracyjnych pojazdów,
 • 3 licencje były podrobione,
 • 46 rozliczeń na podstawie aplikacji mobilnej i e-kasy było niezgodne z przepisami.

W ramach bezpośredniej obsługi (na tzw. okienku) podczas składania wniosków o uzyskanie identyfikatora kierowcy taksówki policja zatrzymała 48 klientów posługujących się fałszywym prawem jazdy. W 2023 r. policji przekazano także 29 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku ze złożeniem fałszywych orzeczeń lekarskich, psychologicznych, tłumaczeń na język polski dokumentów lub oświadczeń.

Wzrost wniosków o identyfikatory taxi

W minionym roku nastąpił znaczny wzrost wniosków o wydanie identyfikatorów kierowców taxi - podkreśla ratusz.

Urząd w 2023 r. doposażył stanowiska bezpośredniej obsługi w BAISO (komunikacyjne i transportowe) w urządzenia mobilne do weryfikacji dokumentów pod kątem ich autentyczności (w szczególności praw jazdy, dowodów osobistych, dowodów rejestracyjnych), to również w znacznym stopniu przyczynia się do ujawniania oszustw.

Kontrole przewozów także w 2024 roku

Pod koniec stycznia 2024 zostały przeprowadzone kolejne wspólne działania, przeprowadzono łącznie 102 czynności sprawdzająco-kontrolne, w wyniku których stwierdzono wiele nieprawidłowości. Do najpoważniejszych naruszeń należały:

 • 1 kierowca nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami,
 • 2 dowody rejestracyjne zostały zatrzymane,
 • 4 kierowców zatrzymała Straż Graniczna,
 • 2 kierowców nie spełniało wymagań ustawy o transporcie drogowym w zakresie wykonywania transportu drogowego osób (np. brak licencji),
 • 9 kierowców nie posiadało wypisów z licencji TAXI podczas kontroli,
 • 8 kontrolowanych kierowców nie spełniało wymagań przepisów prawa miejscowego w zakresie oznakowania (identyfikator TAXI i oznakowanie pojazdu),
 • 42 kierowców ukarano mandatami karnymi na kwotę 4000 zł.

Co musi mieć legalna taksówka i kierowca

Przewóz na "aplikację" mogą wykonywać przedsiębiorcy posiadający licencję "TAXI". Wsiadając do taksówki należy zwrócić uwagę, czy pojazd posiada lampę na dachu z napisem "TAXI" wymaganą w przypadku licencjonowanych taksówek, a także czy wewnątrz pojazdu – w widocznym miejscu, znajduje się specjalny identyfikator z danymi kierowcy (imieniem, nazwiskiem i zdjęciem).

Nowe samochody dla stołecznej drogówki:

Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na dzierżawę postoju TAXI pod Dworcem Centralnym
Źródło: Kontrole taxi w Warszawie w 2023 roku. Co trzecia kontrola wykazała nieprawidłowości