Gdzie dwóch się bije tam trzeci chce ich uspokoić. Kolejny dowód na inteligencję emocjonalną świń

i

Autor: YouTube

Gdzie dwóch się bije tam trzeci chce ich uspokoić. Kolejny dowód na inteligencję emocjonalną świń

2022-11-08 14:03

Badania nad zachowaniem chrumkających ssaków przeprowadzili naukowcy z Włoch. Zauważyli, że gdy dwa osobniki wchodziły w konflikt, trzeci próbował rozładować napięcie i zapobiec eskalacji. Zdarzał się także, że już podczas fizycznej walki między świniami jedna z nieuczestniczących w sporze, a stojących obok, reagowała i próbowała rozdzielić zwaśnione strony.

Nazywa się to „efektem widza”. Mając poczucie bycia obserwowanym agresor często wyhamowuje przemoc i zmniejsza liczbę ataków. Co więcej, efekt ten pomaga jednostce zaatakowanej, zmniejszając jej poczucie lęku, jeśli widz stanie po stronie ofiary oczywiście.

Rockowe koncerty w 2023 roku - na te zespoły czekamy najbardziej!

W badaniu wzięły udział 104 świnie, które żyją częściowo na wolności. Naukowcy bacznie obserwowali i dokumentowali zachowania zwierząt, zwracając szczególną uwagę na sytuacje walk wewnątrz grupy oraz zachowania pokonfliktowe. Formy agresji, które wyróżniono, mogły być zróżnicowane: od popychania, przez gryzienie, uderzanie głową aż po próby podniesienia przeciwnika, co wytrącało go z równowagi. Badacze skatalogowali także i liczyli zachowania wskazujące na pojednanie i rozejm: dotykanie się nosami, siadanie tuż obok, położenie głowy na drugim osobniku.

Podczas konfliktów między dwiema świniami zaobserwowano ciekawą prawidłowość związaną z obecnością tej trzeciej. Jeśli między dwa zwaśnione zwierzęta wchodziło trzecie i stawało po stronie ofiary, ilość zachowań agresywnych u atakującego pozostawała bez zmian, ale strach ofiary znacznie się zmniejszał. Czuła, że właśnie dostała wsparcie. Jeśli „widz” skierował się w stronę atakującego ilość ataków agresora na ofiarę rosła. Czuł się pewniej.

Co ciekawe, świnie widzące bójkę innych i włączające się w nią reagowały znacznie częściej jeśli były blisko spokrewnione z jednym z jej członków. To pozwala wyciągnąć wniosek, że zwierzęta te rozpoznają i biorą w swoim zachowaniu pod uwagę bliskość pokrewieństwa z członkami stada. Naukowcy zauważyli także, że agresor i ofiara po równi wykazywały zachowania pojednawcze, jednak było ich znacznie więcej gdy zwierzęta nie były spokrewnione. Z tego można wnioskować, że we własnej rodzinie zwierzęta te mniej obawiają się o utratę więzi, za to w sytuacji stada wolą dawać jasne sygnały by nie stracić wsparcia u szerszej grupy.

Dodatkowo zespół naukowców sugeruje, że świnie obserwujące konflikt mają świadomość wydźwięku jaki tworzy on w stadzie i jak wpływa na pozycję osobników. Wśród swoich zachowań mają także te, które pozwalają wyrazić ocenę tego jak ofiara została skrzywdzona. Wyniki włoskich badaczy opublikowało naukowe czasopismo Animal Cognition. Pokazują jak ciekawa i rozwinięta jest inteligencja emocjonalna tych zwierząt oraz ich umiejętności społeczne.