27 grudnia ŚWIĘTEM państwowym?! Czy będzie dniem wolnym od szkoły i pracy?

i

Autor: Canva.com Zdjęcie poglądowe: 27 grudnia ŚWIĘTEM państwowym?! Czy będzie dniem wolnym od szkoły i pracy?

27 grudnia ŚWIĘTEM państwowym?! Czy będzie dniem wolnym od szkoły i pracy?

2021-06-11 9:43

27 grudnia świętem państwowym?! To będzie nowy dzień wolny od pracy i szkoły? O ustanowienie 27 grudnia świętem państwowym apelują wielkopolskie instytucje i stowarzyszenia zajmujące się edukacją i upowszechnianiem historii. 27 grudnia 1918 roku wybuchło powstanie wielkopolskie – największy na terenie zaborów zakończony zwycięstwem zryw niepodległościowy.

Apel, po zebraniu jak największej liczby deklaracji poparcia, przekazany będzie władzom państwowym.

"Jako dumni potomkowie Powstańców Wielkopolskich, tych pokoleń naszych braci i sióstr, którzy ponad 100 lat temu bohatersko upomnieli się o powrót na mapę Europy i świata wymazanej przez mocarstwa zaborcze Ojczyzny, zwracamy się z apelem o ustanowienie dnia 27 grudnia świętem państwowym, świętem wszystkich Polaków" – napisali pomysłodawcy przedsięwzięcia.

Inicjatorami apelu są: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, Fundacja Zakłady Kórnickie, Muzeum Narodowe w Poznaniu, poznański oddział Instytutu Pamięci Narodowej, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Pomysłodawcy przedsięwzięcia zachęcają samorządowców z Wielkopolski, Pomorza i Kujaw oraz Ziemi Lubuskiej, regionalistów, muzealników, instytucje i stowarzyszenia oraz osoby prywatne do włączenia się we "wspólny wysiłek doprowadzenia do ustanowienia dnia 27 grudnia świętem, które powinno stać się świętem narodowej dumy ze zwycięstwa".

"Nie mamy wątpliwości, że sprawą wszystkich Polaków, wręcz narodowym i patriotycznym obowiązkiem jest godne i atrakcyjne upamiętnienie tego wyjątkowego pod wieloma względami, wielkopolskiego marszu ku Niepodległości, zwieńczonego rzadkim w historii Polski zwycięstwem, którego ducha najlepiej oddaje hasło: na co dzień praca, w chwilach próby zwycięstwo!" – podkreślili autorzy apelu.

Jak podano, apel, po zebraniu jak największej liczby deklaracji poparcia, po wakacjach przekazany ma być prezydentowi Andrzejowi Dudzie, premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, marszałkom Sejmu i Senatu oraz parlamentarzystom.

Inicjatorzy przedsięwzięcia podkreślili, że jest ono inicjatywą oddolną oraz prowadzoną ponad podziałami.

"Pamięć o obronie narodowej tożsamości pod zaborami oraz o odzyskaniu przez Polskę niepodległości, do czego Wielkopolanie znakomicie się przyczynili, łączy Polaków i wymaga działań ponad wszelkimi podziałami, wymaga od nas stałej troski i zaangażowania, by heroizm i oddanie naszych przodków znalazło należne im miejsce w historii oraz zyskało narodową formę upamiętnienia w postaci święta państwowego" – podkreślili.

Prezenterzy Radia ESKA przewidują wynik meczu Polska - Słowacja. Kto wygra mecz?!

Powstanie Wielkopolskie - czym było? Dlaczego jest tak ważne dla Polaków?

W październiku 2017 roku Sejm ustanowił jubileuszowy rok 100. rocznicy wybuchu powstania Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego. W Poznaniu tworzona jest nowa siedziba Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Już gotowy jest projekt budowlany, na ukończeniu jest projekt wykonawczy, do końca roku wydane zostać ma pozwolenie na budowę. Przy zapewnieniu odpowiedniego finansowania, muzeum powinno otworzyć się dla publiczności w 2025 roku.

Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu. W pierwszym okresie walk, do końca roku, Polakom udało się zdobyć większą część miasta. Ostatecznie zostało ono wyzwolone 6 stycznia 1919 r., kiedy przejęto lotnisko. Do połowy stycznia wyzwolono też większą część Wielkopolski. Zdobycze powstańców potwierdził rozejm w Trewirze, podpisany przez Niemcy i państwa ententy 16 lutego 1919 r. W myśl jego ustaleń, front wielkopolski został uznany za front walki państw sprzymierzonych. Ostateczne zwycięstwo przypieczętował podpisany 28 czerwca 1919 r. traktat wersalski, w którego wyniku do Polski powróciła prawie cała Wielkopolska.

27 grudnia ŚWIĘTEM państwowym?! Czy będzie dniem wolnym od szkoły i pracy?

27 grudnia to dzień, który wolny jest od szkoły dla uczniów. Gdyby jednak został ustanowiony świętem państwowym, również rodzice mogliby wypoczywaj o jeden dzień dłużej.

Źródło: 27 grudnia ŚWIĘTEM państwowym?! Czy będzie dniem wolnym od szkoły i pracy?