Festiwal Pozytywnej Dyscypliny - najważniejsze informacje na temat wyjątkowego wydarzenia

i

Autor: Materiały prasowe Szczegóły Festiwalu Pozytywnej Dyscypliny

Festiwal Pozytywnej Dyscypliny - najważniejsze informacje na temat wyjątkowego wydarzenia

2022-05-13 14:36

Celem Festiwalu jest szerzenie idei Pozytywnej Dyscypliny, jako pełnej szacunku do rodziców, dzieci, nauczycieli metody wychowawczej. Alternatywnej do wychowania opartego na karach i nagrodach oraz do bezstresowego wychowania. W ramach tego wydarzenia w całej Polsce, w dniach od 13 maja 2022 do 15 maja 2022, odbędzie się kilkadziesiąt warsztatów wprowadzających do Pozytywnej Dyscypliny.

W licznych badaniach naukowych zwraca się coraz większą uwagę na negatywne długofalowe konsekwencje wynikające ze stosowania liberalnych lub autokratycznych metod wychowawczych. Naukowcy upatrując w nich przyczynę narastających trudności wychowawczych i niepowodzeń szkolnych u dzieci i młodzieży. Badania potwierdzają, że stosowanie kar jest powiązane z zaburzeniami rozwoju psychospołecznego dzieci i zaburzeniami nerwicowymi we wczesnym okresie ich życia. Dzisiaj świat naukowy nie ma wątpliwości, że kluczowa dla rozwoju dziecka jest pozytywna i bezpieczna więź z rodzicem, a stosowanie kar i nagród powinno przejść do lamusa.

Czym jest Pozytywna Dyscyplina?

Pozytywna Dyscyplina (PD) to nurt wychowawczy opracowany przez dr Jane Nelsen i Lynn Lott. Nie ma tu kar ani nagród. Opiera się na pracy Alfreda Adler’a i Rudolfa Dreikurs’a, którzy byli pionierami w postrzeganiu dziecka jako równoprawnego podmiotu w relacji dziecko - dorosły. Jej celem jest uczyć dzieci i młodych ludzi ważnych kompetencji życiowych, tj. jak stać się odpowiedzialnymi, asertywnymi, autonomicznymi, pełnymi szacunku i zaradnymi członkami społeczności.

Pozytywna Dyscyplina skupia się na pielęgnowaniu poczucia przynależności u dziecka i nadaje jej wysoki priorytet. W tym podejściu bliska i zdrowa relacja oraz wzajemny szacunek są kluczowe w budowaniu autorytetu rodzica czy nauczyciela. Jako jedna z nielicznych koncepcji wyraźnie pokazuje, że dziecko potrzebuje troskliwego rodzica i jednocześnie stanowczego. Uzyskanie tego balansu, bez skakania w nadmierną uprzejmość czy stanowczość jest trudnym zadaniem rodzicielskim i wymaga pewnej wiedzy oraz praktyki.

Wiosenny Festiwal Pozytywnej Dyscypliny - szczegóły

Wydarzenie odbywać się będzie w dniach w dniach od 13 maja 2022 do 15 maja 2022. Warsztaty będą prowadzone przez certyfikowanych Edukatorów Pozytywnej Dyscypliny. Mogą one mieć charakter stacjonarny lub on-line. Udział w warsztatach jest odpłatny i wynosi tylko 49 zł. Szczegółowy kalendarz i tematyka warsztatów znajdują się na oficjalnej stronie wydarzenia - festiwal.pozytywnadyscyplina.pl.