Flagi

i

Autor: Pixaby

quizy

Dopasujesz flagę do państwa? To quiz dla maniaków geografii

2024-07-05 16:30

Ile państw na świecie, tak każde ma swoje symbole narodowe, coś, co wyróżnia dany kraj na arenie międzynarodowej, zapewnia mu odrębność i kształtuje tożsamość narodową obywateli. Jednym z najważniejszych symboli narodowych są oczywiście flagi państwowe - uznaje się, że ich znajomość to naprawdę spora umiejętność - czy ją posiadasz?

Symbole narodowe są czymś niezwykle istotnym w historii każdego państwa. To właśnie one tworzą odrębność danego kraju, a przede wszystkim kształtują poczucie tożsamości obywateli i służą jej podtrzymywaniu na arenie międzynarodowej. Funkcje i znaczenie symboli narodowych zmieniały się na przestrzeni dziejów, zależą one również od danej sytuacji i kontekstu. Do najważniejszych symboli narodowych zalicza się barwy narodowe, dewizy, godło państwowe, hymn, niekiedy pieczęć oraz oczywiście flagę danego kraju. To właśnie ona najczęściej jest tym najbardziej rozpoznawczym symbolem danego państwa, wskazuje jego narodowe barwy, niekiedy zawiera w sobie również godło. Najczęściej flaga ma kształt prostokątny, choć spotkać można także kwadratowe czy trójspiczaste. To właśnie flagi państwowe widnieją na gmachach urzędów, instytucji państwowych, wywiesza się je także podczas uroczystości państwowych. W niektórych państwach, na przykład w Polsce, obchodzone jest także święto flagi państwowej.

Mellina: Joanna Kołaczkowska - pierwsza taka rozmowa na poważnie

Quiz  z flag państwowych!

Ile państw na świecie, tyle flag i naprawdę mało kto może się pochwalić znajomością ich wszystkich. My zebraliśmy dla Was jedynie dziesięć - czy dopasujesz je do danego kraju?

Czy znasz flagi państw? Dopasuj w quizie symbol narodowy do kraju

Pytanie 1 z 10
To flaga jakiego kraju?
Flaga