Walka o prawa do korzystania z nazwy Republika. Członkowie zespołu przeciwko wdowie po Grzegorzu Ciechowskim

i

Autor: AKPA Konflikt wokół zespołu Republika

Walka o prawa do korzystania z nazwy "Republika". Członkowie zespołu przeciwko wdowie po Grzegorzu Ciechowskim

2023-04-18 9:52

Zespół Republika cieszy się już mianem legendy polskiej muzyki. Grupa była obecna na rodzimych scenach w pierwszej połowie lat 80., a następnie w kolejnej dekadzie. Formacja zakończyła działalność w 2002 roku, kilka miesięcy po śmierci Grzegorza Ciechowskiego. Teraz temat Republiki powraca, a to ze względu na konflikt między żyjącymi członkami zespołu, a wdową po Ciechowskim.

Za oficjalną datę powstania Republiki uznaje się rok 1981, choć grupa zrodziła się na kanwie zespołu Res Publica, który zadebiutował w 1979 roku na sopockim przeglądzie "Muzyki Młodej Generacji". Na czele formacji stanął Grzegorz Ciechowski (śpiew, instrumenty klawiszowe), a jej skład uzupełnili Sławomir Ciesielski (perkusja), Zbyszek Krzywański (gitara) i Paweł Kuczyński (gitara basowa). Zespół szybko zyskał popularność na rodzimym rynku, prezentując innowacyjne brzmienie, nawiązujące do stylistyki nowofalowej. W 1983 roku światło dzienne ujrzał debiutancki album Republiki, zatytułowany Nowe sytuacje, który zainteresował promotorów na rynku zagranicznym. Wydawnictwo zostało nagrane na nowo w języku angielskim i wydane w 1984 roku w Wielkiej Brytanii pod tytułem 1984. Już dwa lata później, w wyniku wewnętrznych konfliktów, doszło do rozpadu grupy, ta reaktywowała się w 1990 roku i funkcjonowała do 2002 roku, wydając jeszcze pięć albumów. W grudniu 2001 roku zmarł Ciechowski, a kilka miesięcy później pozostali członkowie grupy oficjalnie zakończyli działalność Republiki. Pamięć o twórczości grupy kultywowana jest od lat przez żyjących członków, chociażby za sprawą projektu "Obywatele Republiki", który zadebiutował w 2022 roku.

Muzyka rockowa lat 80-tych - Polska. Albumy, które zmieniły historię

Muzycy Republiki wydali oświadczenie w sprawie praw do używania nazwy zespołu

W marcu tego roku wystartowała druga odsłona projektu, który jako trasa koncertowa odwiedzi największe polskie miasta. W niedzielę 16 kwietnia miał miejsce pokaz na warszawskim Torwarze, w którym udział wzięli i wzięły m.in. Kuba Badach, Renata Przemyk, Julia Pietrucha, Sławek Uniatowski, Piotr Rogucki czy Błażej Król. Tego dnia żyjący członkowie Republiki wydali oświadczenie, w którym poinformowali, iż toczy się konflikt między nimi, a Anną Skrobiszewską, wdową po Grzegorzu Ciechowskim, dotyczący praw do korzystania z nazwy "Republika". Artyści oświadczyli, iż prawa do nazwy, jako słownego znaku towarowego, przypisała sobie właśnie Skrobiszewska. Muzycy dowiedzieli się o wszystkim, gdy skontaktował się z nimi adwokat kobiety:

Jak się jednak okazuje, prawa do nazwy Republika, jako słownego znaku towarowego, przypisała sobie wdowa po Grzegorzu Ciechowskim, Anna Skrobiszewska. Informacja dotarła do członków zespołu dopiero w 2022 roku wówczas, gdy okazało się, że pełnomocnik wdowy, Przemysław Wałczuk, zażądał w imieniu wdowy pozyskania licencji na korzystanie z nazwy REPUBLIKA m.in. od współzałożyciela Republiki i jej członka od początku jej istnienia, Sławomira Ciesielskiego. Żądania te, często poważnych kwot finansowych, w naszej ocenie mają charakter wyłudzania i zastraszania wszystkich chcących korzystać z naszego dorobku. Żądania pozyskania licencji zostały przedstawione m.in. producentowi cyklu koncertów "Obywatele Republiki" - brzmi treść oświadczenia. 

Muzycy Republiki wstępują na drogę prawną

W dalszej części oświadczenia muzycy poinformowali, iż nie zamierzają tak zostawić tej sprawy i podejmują kroki prawne, by chronić prawa do swojej własności.

Od 1991 roku, po zakończeniu działalności artystycznej przez Pawła Kuczyńskiego, zespół współtworzył Leszek Biolik. Pomysł na nazwę zespołu zaproponował Paweł Kuczyński, która w ostatecznym brzmieniu została ukształtowana przez wszystkich pozostałych członków zespołu. Znak graficzny, jakim są czarno-białe pasy, jest również autorstwa Pawła Kuczyńskiego uzgodnionym przez cały zespół. [...]  Członkowie zespołu Republika oświadczają niniejszym, iż Anna Skrobiszewska nigdy nie miała, nie ma i nie będzie miała nic wspólnego z zespołem Republika. Nie mogła też odziedziczyć praw do nazwy w ramach spadku po swoim mężu. Republika to własność osobista żyjących członków zespołu, a własność osobista, zgodnie z obowiązującym prawem, nie podlega dziedziczeniu. Wg. opinii prawnych, pozyskanych przez członków Republiki, przywłaszczenie naszych praw do nazwy nosi znamiona przestępstwa. Biorąc pod uwagę dobro zespołu i dbanie o dorobek i repertuar, podjęliśmy kroki prawne w Urzędzie Patentowym RP, w celu pozbawienia Anny Skrobiszewskiej praw do nazwy Republika - dodają artyści.