To badanie pokazuje, jaką wiedzę o finansach mają Polacy. Jest lepiej niż jeszcze dwa lata temu

i

Autor: pixabay

Finanse

To badanie pokazuje, jaką wiedzę o finansach mają Polacy. Jest lepiej niż jeszcze dwa lata temu

2023-03-27 12:50

Badanie na grupie Polaków przeprowadził WIB oraz Fundacja GPW. Opracowany raport pokazał, jaką wiedzę mamy na temat finansów. Jak się okazuje wiemy więcej niż jeszcze dwa lata temu.

Warszawski Instytut Bankowości i Fundacja GPW przeprowadzili badanie dotyczące wiedzy finansowej Polaków. Jak się okazuje, aż 28 proc. respondentów ocenia swoją znajomość finansów "raczej dobrze", a 4 proc. nawet "bardzo dobrze". Z kolei 29 proc. uważa swoją wiedzę za "raczej małą", a 9 proc. - "bardzo małą".

Jest to znaczna poprawa stanu wiedzy Polaków. Jeszcze w 2020 roku 52 proc. badanych uważało, że ma bardzo małą wiedzę, a tylko 12 proc. oceniało ją jako dobrą.

Głównymi źródłami wiedzy o finansach i ekonomii, mimo spadku w ujęciu rok do roku, pozostają: internet (spadek o 13 pkt proc. do 61 proc.) i media (spadek o 1 pkt proc. do 43 proc.). W porównaniu z ubiegłorocznym badaniem o 8 pkt proc. wzrósł odsetek osób, które w tej kwestii polegają na instytucjach publicznych (do 32 proc.). Niezmiennie wysoko plasują się w tym zestawieniu również instytucje sektora finansowego i banki - wskazuje na nie 39 proc. respondentów

– napisane jest w raporcie.

Badanie wykazuje, że 53 proc. lepiej rozumie mechanizmy gospodarcze, 48 proc. widzi poprawę w zarządzaniu budżetem domowym, a 45 proc. ma większe poczucie bezpieczeństwa finansowego.

Polacy uważają, że należy interesować się wiadomościami gospodarczymi. Tego zdania jest 46 proc. badanych. 3 na 10 osób wskazuje na konieczność dywersyfikacji oszczędności, a co piąty Polak twierdzi, że trzeba regularnie odkładać na tzw. czarną godzinę.

Wyniki tegorocznej edycji badania są odzwierciedleniem otoczenia, w jakim żyjemy i dążenia Polaków do niwelowania negatywnych konsekwencji zachodzących zmian. Staliśmy się bardziej ostrożni i coraz wyraźniej widzimy konieczność poszerzania wiedzy ekonomicznej

- ocenił Waldemar Zbytek, prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości.

Nowe zapadliska w Trzebini, tym razem ziemia osuwa się na terenie ogródków działkowych, które znajdują się w bliskiej odległości od domów mieszkalnych
Źródło: To badanie pokazuje, jaką wiedzę o finansach mają Polacy. Jest lepiej niż jeszcze dwa lata temu