Ścieżka edukacyjna dla mieszkańców DPS w Białymstoku

i

Autor: UM Białystok Ścieżka edukacyjna dla mieszkańców DPS w Białymstoku

Ścieżka edukacyjna dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku

2021-06-02 10:29

Przy Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku powstała edukacyjna ścieżka przyrodnicza dla mieszkańców tej placówki. Ponad 6 tys. metrów kwadratowych terenu wydzierżawiły Lasy Państwowe; ma on pełnić funkcje nie tylko rekreacyjne, ale też terapeutyczne.

Oddana we wtorek do użytku ścieżka przyrodnicza „Skarby Lasu” powstała na działce leśnej przekazanej w użytkowanie DPS przez Nadleśnictwo Dojlidy.

Działka ma powierzchnię 6360 metrów kwadr i jest przeznaczona na cele społeczne związane z działalnością opiekuńczo-terapeutyczną. Miejsce jest przeznaczone na spacery niepełnosprawnych intelektualnie mieszkańców DPS, które umożliwią im kontakt z naturalnym środowiskiem. Pozyskany teren został ogrodzony i oczyszczony, wykonano na nim utwardzoną ścieżkę, ustawiono ławki, zamontowano tablice edukacyjne.

Jak podkreślał dyrektor DPS Wojciech Jocz, przed wydzierżawieniem tego terenu miejsca do odpoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu nie było w placówce zbyt wiele.

Mówił o silvoterapii, czyli terapii lasem. "Myślę, że będziemy z tego korzystać. To się zaczyna od spacerów, od oddychania, od słuchania śpiewu ptaków, szumu drzew. Myślę, że w przyszłości będziemy dalej rozwijać tę naszą ścieżkę przyrodniczą. Zrobimy dendrofon, miejsce, gdzie będzie można obejmować drzewa. Myślę, że mieszkańcy zainteresują się przyrodą, lasem i będą chętnie tutaj przebywać" - mówił Jocz.

Raport z anteny 1.06, godz.10

Placówka sama sfinansowała elementy ścieżki edukacyjnej, np. budowę tablic informacyjnych. Miasto sfinansowało przebudowę i remonty chodników i dróg dojazdowych na terenie DPS, połączone z przebudową infrastruktury (instalacji) pod ziemią. Koszt tej dwuletniej inwestycji to 1,9 mln zł. Obecnie w miejscu zniszczonej drogi jest aleja z nową siecią kanalizacyjną i deszczową, oświetlona stylowymi lampami oraz z zabezpieczonymi przejściami dla pieszych.

W Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej w Białymstoku przebywa na stałe 270 osób, nad którymi rodziny z różnych powodów nie mogą sprawować codziennej opieki. Pierwsi pensjonariusze trafili tam w listopadzie 1957 roku. (PAP)

Źródło: Ścieżka edukacyjna dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku