Przychód a dochód – kluczowe różnice

i

Autor: Materiały prasowe

Firmove.pl

Przychód a dochód – kluczowe różnice

2024-06-04 20:58 Materiał sponsorowany

Często używamy słów przychód i dochód zamiennie. Tymczasem pojęcia znacznie różnią się od siebie, w związku z czym nie powinno się ich traktować jak synonimów. Czym dokładnie różni się przychód od dochodu? Jak najprościej można to wytłumaczyć? Sprawdź.

Czym jest przychód i dochód?

Ludzie często używają słów przychód i dochód jako synonimów. Posługują się nimi, mówiąc o finansach osób zatrudnionych na umowę o pracę, ale też zarobkach firm. Tymczasem pojęcia te są zupełnie czymś innym. Przychód i dochód wpływają na wielkość podatku dochodowego przedsiębiorców. W tym miejscu obliczyć możesz miesięczny i roczny wynik netto swojej firmy: https://firmove.pl/kalkulatory/kalkulator-b2b. Zanim dowiesz się jednak, jaka jest wysokość składek lub ile wyniesie podatek dochodowy, powinieneś wyraźnie rozgraniczyć pojęcia, jakimi są dochód i przychód.

  • Przychód – kwota całkowita pochodząca ze sprzedaży w firmie bez podatku VAT. To łączna wartość dóbr uzyskanych w danym okresie rozliczeniowym. Przychody nie odzwierciedlają sytuacji finansowej przedsiębiorcy.
  • Dochód – kwota, która zostaje na koncie przedsiębiorcy po opłaceniu kosztów uzyskania przychodu. Dochody oblicza się przed opodatkowaniem (brutto) lub po opodatkowaniu (netto). To realny zysk firmy.

Ważne różnice między dochodem a przychodem

Różnica między dochodem a przychodem polega na odliczeniu kosztów uzyskania przychodu. Jeśli chodzi o przychody, wydatki liczone jako koszty w ogóle nie są brane pod uwagę. Suma przychodów nie będzie więc wiele mówić o realnej sytuacji przedsiębiorcy. Dochody to przychody pomniejszone o koszt ich uzyskania, czyli rzeczywisty zarobek firmy. Od niego należy odprowadzić podatek. Suma dochodów może powiedzieć wiele o sytuacji finansowej danej działalności gospodarczej. Jaka może być różnica między przychodem a dochodem? Zarówno mała, jak i potężna. Wiele zależy od m.in. reprezentowanej działalności.

Jaki jest warunek powstania dochodu? Uzyskany przychód musi przewyższać koszty jego uzyskania. Dochód dzielimy przy tym na netto i brutto. Jak w najprostszy sposób przybliżyć różnice między dochodem a przychodem? Pan Stefan prowadzi pasmanterię. W lipcu osiągnął przychody w kwocie 10 tys. zł. Musiał nabyć towar, aby go sprzedać. Otrzymał faktury, które wliczyć mógł do kosztów osiągnięcia przychodu, takie jak m.in. wynajem lokalu i produkty – wyszło 5 tys. zł. Pan Stefan wypracował więc 5 tys. zł dochodu (10 tys. zł – 5 tys. zł = 5 tys. zł).

Pamiętaj, że…

Przy rozliczaniu PIT podatek należy opłacić od dochodów, jaki pozyskaliśmy z różnych źródeł. W tym przypadku bardzo ważne dla przedsiębiorców są koszty – dzięki nim mogą obniżyć wysokość podatku dochodowego. Taka możliwość dotyczy jednak wyłącznie właścicieli firm rozliczających się na zasadach ogólnych lub opodatkowanych podatkiem liniowym. Warto dodać, że na dochód przedsiębiorcy wpływa również ubezpieczenie społeczne i wysokość składek wpłacanych na Fundusz Pracy.

Jeśli dochody firmy opodatkowane są według zasad ogólnych, przy rozliczaniu się uwzględnić można również czynniki, takie jak kwota wolna od podatku. Taka kwota zmniejszyć może podatek PIT.