Szkoła

i

Autor: Alexandra_Koch/Pixabay/cc0

Powrót do szkół. MEiN podało WYTYCZNE. Tak będzie wyglądał nowy rok szkolny

2021-08-03 10:12

Ministerstwo Edukacji i Nauki podało już wytyczne odnośnie nowego roku szkolnego, organizacji zajęć, a także zasad w budynku szkoły. Ministerstwo podało zasady odnośnie m.in.: noszenia maseczek, odprowadzania dzieci do szkół, czy organizacji zajeć na świeżym powietrzu. W komunikacie MEiN podkreśliło, że po długiej przerwie na naukę zdalną,trzeba położyć nacisk na zdrowie psychiczne uczniów. Jak ma to wyglądać?

Ministerstwo Edukacji i Nauki podaje w swoich wytycznych, że w trosce o bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkół i ich najbliższych rekomendowane jest szczepienie: „Jako świadoma decyzja w zakresie ochrony przed zachorowaniem i przenoszeniem COVID-19” – cytując stanowisko MEiN. W ogólnych wytycznych dla szkół nie jest możliwe, aby uwzględnić specyfikę każdej placówki w Polsce. Różniące się od siebie szkoły np. pod względem kadry, czy ilości sal, a przede wszystkim regionów o zróżnicowanej sytuacji epidemiologicznej będą różnić się również pod względem wprowadzonych zasad. To na co Ministerstwo Edukacji i Nauki kładzie największy nacisk w podanych wytycznych to zdrowie psychiczne uczniów. Dlatego, że zdecydowaną część poprzedniego roku szkolnego spędzili w domach przed komputerami, odizolowani od przyjaciół.

- Po okresie długotrwałej nauki zdalnej i izolacji uczniów od bezpośrednich kontaktów ze społecznością szkolną działania wychowawcze, profilaktyczne i wspierające kondycję psychiczną uczniów stanowią pilną konieczność. […] W obliczu zagrożeń psychicznych, na jakie narażone były i są dzieci i młodzież dbałość o bezpieczeństwo zdrowotne musi być rozsądnie godzona z dbałością  o zdrowie psychiczne – czytamy w komunikacie.

Spis treści

 1. Powrót do szkół. Wytyczne MEiN: Organizacja zajęć
 2. Powrót do szkół. Wytyczne MEiN: Maseczki
 3. Powrót do szkół. Wytyczne MEiN: Sale lekcyjne
 4. Powrót do szkół. Wytyczne MEiN: Zajęcia na powietrzu?
 5. Powrót do szkół. Wytyczne MEiN: Świetlica
 6. Powrót do szkół. Wytyczne MEiN: Zajęcia pozalekcyjne
 7. Powrót do szkół. Wytyczne MEiN: Gastronomia

CZYTAJ TAKŻE: KOLEJNE LODY WYCOFANE ZE SKLEPÓW - w tych produktach wykryto SZKODLIWĄ SUBSTANCJĘ

Powrót do szkół. Wytyczne MEiN: Organizacja zajęć

Według MEiN do szkoły wrócą uczniowie bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny. W wytycznych możemy przeczytać, że rekomendowane jest (w miarę możliwości) ograniczenie z korzystania z transportu publicznego przez uczniów i nauczycieli na rzecz prywatnych samochodów, przemieszczania się pieszo, czy rowerami i hulajnogami. Uczniowie mogą być przyprowadzani i odbierani z placówki szkolnej przez rodziców, opiekunów bez objawów choroby zakaźnej. Przy wejściu do szkoły powinna znaleźć się informacja o dezynfekcji rąk oraz instrukcja jego użycia. Placówka powinna zadbać o to, aby każdy kto wchodzi do budynku mógł zdezynfekować ręce. Za to uczniowie w pierwszej kolejności powinni myć ręce wodą i mydłem. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren szkoły, zachowując zasady:

 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 • dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych.

Powrót do szkół. Wytyczne MEiN: Maseczki

Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu. Rekomenduje się stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej przez uczniów szkół ponadpodstawowych.

Powrót do szkół. Wytyczne MEiN: Sale lekcyjne

W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, MEiN rekomenduje:

 • zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m, chyba że pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika,
 • pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela,
 • przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela,
 • w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów,
 • w miarę potrzeby zapewnienie nauczycielowi maseczek, rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk przez pracodawcę.
 • Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Inne sprzęty i materiały wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.

POLECAMY: Antyszczepionkowcy wkroczyli do domu dziecka. "Nie szprycujcie nam dzieci" [WIDEO]

Powrót do szkół. Wytyczne MEiN: Zajęcia na powietrzu?

Co ważne MEiN zaleca korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły. A także zachęca do wyjść na świeże powietrze, do parku, lasu, na tereny zielone z zachowaniem dystansu od obcych oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Jeżeli chodzi o zajęcia wychowania fizycznego i innych sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.

Powrót do szkół. Wytyczne MEiN: Świetlica

Zajęcia świetlicowe mogą nadal odbywać się w świetlicy szkolnej, ale w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki. Świetlice jak inne sale należy wietrzyć co godzinę w trakcie przebywania dzieci także. W szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu prac porządkowych.

Powrót do szkół. Wytyczne MEiN: Zajęcia pozalekcyjne

Ministerstwo Edukacji i Nauki podaje w swoich wytycznych, że w każdej placówce należy samodzielnie ustalić zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole. Nie powinny odbywać się one w trakcie zajęć obowiązkowych szkoły, a po ich zakończeniu. Rekomenduje się organizację zajęć pozalekcyjnych w małych grupach lub w oddziałach klasowych, z zachowaniem ograniczeń.

Powrót do szkół. Wytyczne MEiN: Gastronomia

Rekomendacje przy organizacji żywienia w szkole dotyczą takich miejsc jak: stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone do spożywania ciepłych posiłków. W nich obok warunków higienicznych należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników, czyli:

 • zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej.
 • Osobom pracującym w kuchni i na stołówce zaleca się częste i dokładne mycie rąk wodą z mydłem albo dezynfekowanie osuszonych dłoni.
 • Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych, w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu. Odległość między stolikami to co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika. Przy zmianowym wydawaniu posiłków - czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.
 • W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych, oczywiście z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
Bohaterka uratowała tonące koty w Nowym Dworze Gdańskim
Sonda
Powrót do szkoły - czy chcesz od września wrócić do nauki stacjonarnej?
Źródło: Powrót do szkół. Są już WYTYCZNE! Tak będzie wyglądał nowy rok szkolny