Firmove

Na czym polega etyka w biznesie w praktyce?

2024-06-25 14:28 Materiał sponsorowany

Etyka w biznesie powinna być podstawą wszystkich działań w przedsiębiorstwie – niezależnie od branży. Służy ona tworzeniu dobrych relacji między przedsiębiorcami a ich klientami oraz współpracownikami. Warto wiedzieć, czym jest etyka w biznesie w praktyce.

Firmove

i

Autor: Materiały prasowe

Czym jest etyka w biznesie?

Samo słowo „etyka” pochodzi z języka greckiego i w dosłownym tłumaczeniu oznacza „zwyczaj”. Jest to ogół norm moralnych przyjętych i uznawanych w określonym czasie przez konkretną grupę społeczną. Etyka w biznesie określa więc relacje między przedsiębiorcą, a jego kontrahentami, pracownikami, partnerami biznesowymi, a także organami publicznymi oraz konkurencją. Należy pamiętać o tym, że relacje te muszą być zgodne zarówno z obowiązującym prawem, jak i z przyjętymi normami społecznymi.

Wyróżnia się kilka podstawowych wartości, które zaliczają się do etyki biznesu. Tymi wartościami są:

  • odpowiedzialność firmy związana z podejmowaniem decyzji, które mogą okazać się błędne, a także gotowość do zmian z tym związana,
  • uczciwość i prawdomówność przedsiębiorcy, która pozwala na zdobycie zaufania potencjalnych klientów oraz pracowników,
  • rzetelność, czyli pilnowanie terminów i dotrzymywanie obietnic,
  • przejrzystość, która oznacza prawidłowy przepływ informacji w firmie – także pomiędzy przedsiębiorcą a klientami oraz pracownikami,
  • szacunek i brak dyskryminacji ze względu na wiek, płeć, kolor skóry czy narodowość.

Więcej informacji o zasadach biznesowej etyki można znaleźć w artykule: https://firmove.pl/aktualnosci/dobre-praktyki/etyka-w-biznesie.

Dlaczego etyka w biznesie jest ważna?

Bazując na podstawowych wartościach, każda firma może stworzyć swój obowiązujący katalog norm i zasad. Taki katalog powinien być spisany i przedstawiony w taki sposób, aby każdy mógł się z nim zapoznać w dowolnym momencie. To ułatwi przestrzeganie tych norm i zasad, a także pozwoli na wyeliminowanie potencjalnych niedomówień w organizacji. Z pewnością wpłynie to pozytywnie na relacje międzyludzkie niezależnie od szczebla zawodowego.

Etyka w biznesie może mieć także pozytywny wpływ na wizerunek firmy. Taka firma będzie z pewnością postrzegana jako godna zaufania – nie tylko przez pracowników, ale także przez kontrahentów i potencjalną konkurencję. Może mieć to pozytywne znaczenie w nawiązywaniu nowych relacji, a także lojalnym podtrzymywaniu już istniejących.

Etyczny biznes dotyczy każdej osoby w organizacji. Przestrzeganie etycznych zasad przez pracodawcę z pewnością poprawi kreatywność i motywację pracowników, a także ich wydajność. Działania etyczne wpływają pozytywnie na satysfakcję z wykonywanej pracy, a także redukują stres w miejscu pracy.

Etyka w biznesie w praktyce – przykłady

Etyczne działania to także uwzględnianie interesów społecznych i otoczenia. Koncepcja ta nazywana jest „Corporate Social Responsibility” (w skrócie CSR) i oznacza społeczną odpowiedzialność biznesu. Zgodnie z jej założeniami, celem firmy nie powinna być tylko i wyłącznie maksymalizacja jej zysków, ale przede wszystkim odpowiedzialność za interesy pracowników, kontrahentów i partnerów biznesowych, a także za ochronę środowiska.

Przykładów etycznych działań w praktyce jest bardzo wiele. To między innymi możliwość korzystania przez pracownika z szerokiego pakietu świadczeń takich jak prywatna opieka medyczna, karty sportowe czy też dofinansowania szkoleń. Wiele firm oferuje obecnie swoim pracownikom także możliwość przejścia na pracę zdalną oraz elastyczne godziny pracy.

Etyczne działania związane z ochroną środowiska mogą przejawiać się w najróżniejszych działaniach. Firmy decydują się między innymi na akcje charytatywne na rzecz środowiska naturalnego – na przykład takie jak sadzenie drzew. Bardzo ważna jest też odpowiednia gospodarka codziennymi odpadami oraz zasobami naturalnymi.