Sejm

i

Autor: Lukas Plewnia flickr.com Sejm

FUNDUSZ ODBUDOWY - co to jest? Ile pieniędzy dostanie Polska?

2021-05-05 11:24

We wtorek 4 maja sejm ratyfikował Europejski Fundusz Odbudowy. Za głosowało 290 posłów i posłanek, przeciw - 33, natomiast 133 wstrzymało się od głosu. Przyjęcie funduszu oznacza przede wszystkim pieniądze dla Polski. Jaką kwotę dostaniemy od Unii Europejskiej i na co zostanie ona przeznaczona? Dowiedzcie się tego z naszego artykułu.

Fundusz Odbudowy - co to jest? Ile pieniędzy dostanie Polska? takie pytanie zadają sobie Polki i Polacy. Nic w tym dziwnego. Fundusz oznacza bowiem finansowe wsparcie Unii Europejskiej dla naszego kraju. Jego ratyfikacja przez sejm wpłynie więc na sytuację nas wszystkich. Europejski Fundusz odbudowy został ratyfikowany we wtorek 4 maja 2021, kiedy to odbyło się głosowanie dotyczące decyzji Rady Europejskiej w sprawie zwiększenia zasobów własnych Unii Europejskiej, co doprowadzić ma do ustanowienia Funduszu Odbudowy po pandemii COVID-19. Za uchwaleniem ustawy ratyfikacyjnej było 290 posłów i posłanek - głównie partii rządzącej, lewicy. Przeciw głosowało 33 osób z Konfederacji i Solidarnej Polski. 133 wstrzymało się od głosu - w większości posłowie i posłanki KO. Ratyfikowanie Funduszu Odbudowy otwiera drogę do wdrożenia Krajowego Planu Odbudowy. Warto się dowiedzieć, o jaka kwotę chodzi i na co zostanie ona przeznaczona.

Krowa uratowana przez strażaków

Fundusz Odbudowy - o co chodzi?

Czym jest Europejski Fundusz Odbudowy? Mówiąc najprościej, jest to odpowiedź Unii Europejskiej na zagrożenia i wyzwania, jakie spowodowała pandemia. Główne cele Funduszu Odbudowy to:

 • odbudowa i przywracanie odporności gospodarek UE na ewentualne kryzysy
 • przygotowanie na przyszłe, nieprzewidziane okoliczności.

Największą część Funduszu Odbudowy stanowi tzw. Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF - Recovery and Resilience Facility). Fundusz składa się też z mniejszych programów.

Aby Fundusz Odbudowy mógł zostać uruchomiony, decyzję Rady Europejskiej muszą ratyfikować wszystkie kraje członkowskie. Polska zrobiła to 4 maja 2021, przyjmując tym samym Krajowy Plan Odbudowy, w ramach którego rozdysponowane zostaną unijne środki. KPO to podstawa do sięgnięcia po pieniądze z Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Pieniądze będą wsparciem przede wszystkim dla polskiej gospodarki.

Fundusz Odbudowy - ile dla Polski?

Budżet całego Funduszu Odbudowy to ponad 723,8 mld. euro. Polska ma być jednym z największych jego beneficjentów. Łącznie do rozdysponowania w ramach Krajowego Planu Odbudowy mamy dostać 58,1 mld. euro, z czego 23,9 mld. w formie dotacji, a 34,2 mld. jako pożyczka. Pieniądze muszą zostać wydane przed 2026 rokiem. Ponadto do Polski trafią pieniądze z nowego budżetu unijnego na lata 2021-2027. Łącznie kraj dostanie więc 108 mld. euro.

Krajowy Plan Odbudowy - na co zostaną wydane unijne pieniądze?

Pieniądze z Funduszu Odbudowy mają zasilić prorozwojowe inwestycje. Rząd chce wydać środki z Brukseli w następujących obszarach:

 • Transformacja cyfrowa
 • Odporność i konkurencyjność gospodarki
 • Energia i zmniejszenie energochłonności
 • Dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia
 • Zielona i inteligentna mobilność
 • Inwestycje infrastrukturalne.

Ponadto Lewica wynegocjowała sześć konkretnych celów. Było to warunek poparcia ratyfikacji:

 1. Przynajmniej 30% środków z KPO do dyspozycji samorządów
 2. Budowa 75 tys. tanich mieszkań na wynajem
 3. 850 mln euro dla szpitali powiatowych
 4. 300 mln euro dla firm poszkodowanych przez pandemię
 5. Przygotowanie szczegółowego planu wydatkowania
 6. Powołanie komitetu monitorującego wydanie pieniędzy z UE.

Rząd zgodził się na wszystkie te postulaty, dzięki czemu znalazły się one w Krajowym Planie Odbudowy.

Źródło: FUNDUSZ ODBUDOWY - co to jest? Ile pieniędzy dostanie Polska?