Ogromne zmiany w dowodach osobistych od 8 listopada. Dokument będzie musiał wymienić KAŻDY

i

Autor: UM Ruda Śląska Zdjęcie poglądowe

Ogromne zmiany w dowodach osobistych od 8 listopada. Dokument będzie musiał wymienić KAŻDY

2021-11-06 12:57

Od poniedziałku, 8 listopada w życie wchodzą nowe przepisy, które regulują to, jak mają wyglądać nowe dowody osobiste. Co się zmieni? Przede wszystkim pojawi się odcisk palca właściciela dokumentu. Docelowo nowy dowód osobisty będzie musiał wyrobić każdy mieszkaniec Polski.

Spis treści

  1. Nowe dowody osobiste. Czy trzeba wymienić swój dokument?
  2. Jak złożyć wniosek o dowód osobisty?
  3. Jakie informacje znajdują się na dowodzie osobistym?

Odciski palców i odwzorowanie podpisu właściciela – to nowe elementy, które znajdą się w nowych dowodach osobistych. Wnioski o wydanie tych dokumentów będzie można składać od 8 listopada. Warto podkreślić, że zmiany te nie nakazują wymiany dotychczasowych dokumentów, jeśli te są jeszcze ważne. Jednak docelowo w końcu każdy Polak będzie musiał wyrobić sobie nowy dowód osobisty.

Zmiany wynikają z dostosowania ustawy o dowodach osobistych do przepisów unijnych. Najważniejsze z nich to zamieszczenie drugiej cechy biometrycznej (odcisku palca), odwzorowanie podpisu właściciela dowodu oraz konieczność osobistego złożenia wniosku w urzędzie (dla osób powyżej 12. roku życia). Na dokumencie pojawi się odwzorowanie własnoręcznego podpisu, z kolei odcisk palca zostanie zapisany w warstwie elektronicznej i nie będzie widoczny.

Obecnie, od końca lipca, wnioski o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w urzędzie miasta. Złożenie wniosku on-line jest możliwe wyłącznie w przypadku dokumentu dla dzieci do 12. roku życia, od których odciski palców nie będą pobierane. W uzasadnionych przypadkach możliwe będzie złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz jego odbiór poza siedzibą urzędu.

Okres ważności nowych dowodów osobistych wynosi: 10 lat - dla osób powyżej 12. roku życia; 5 lat - dla osób do 12. roku życia; 12 miesięcy - dla osób, od których chwilowo nie można pobrać odcisków palców.

Nowe dowody osobiste. Czy trzeba wymienić swój dokument?

W związku z wprowadzeniem nowych dowodów osobistych nie ma obowiązku wymiany ważnych dokumentów tego rodzaju. Dowody wydane przed dniem obowiązywania nowych przepisów zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Dotyczy to również dokumentów wydanych na czas nieoznaczony. Proces wymiany dowodów osobistych będzie naturalny, rozłożony na 10 lat i potrwa do 2031 roku. Jeśli jednak posiadacz dowodu osobistego obecnego wzoru będzie chciał posługiwać się dowodem osobistym z odciskami palców, będzie mógł go bezpłatnie wymienić jeszcze przed upływem ważności dotychczasowego dokumentu.

Obowiązek posiadania dowodu osobistego ma osoba pełnoletnia, która posiada obywatelstwo polskie i na stałe mieszka na terytorium RP. Prawo do dowodu osobistego mają z kolei osoby niepełnoletnie oraz obywatele RP mieszkający za granicą.

Jak złożyć wniosek o dowód osobisty?

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można pobrać ze strony internetowej lub bezpośrednio w siedzibie urzędu. Składając go, osoba przedkłada do wglądu dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport. Do wniosku należy dołączyć jedną kolorową fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, o dobrej ostrości, wykonaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Odbiór nowego dowodu osobistego, jak dotychczas, następuje osobiście, w tym samym urzędzie, w którym został złożony wniosek o jego wydanie. Procedura wydania dowodu osobistego będzie rozszerzona o weryfikację zgodności odcisków palców posiadacza dowodu osobistego.

Jakie informacje znajdują się na dowodzie osobistym?

Warto przypomnieć, że od 2015 roku w dowodzie osobistym nie umieszcza się już informacji o kolorze oczu i wzroście czy adresu zameldowania. W związku z tym zmiana miejsca zameldowania nie powoduje konieczności wymiany dokumentu. Ponadto dowody osobiste posiadają warstwę elektroniczną, która umożliwia m.in. korzystanie z e–usług udostępnianych przez urzędy, banki czy służbę zdrowia.

Ostre słowa Marka Piekarczyka w The Voice of Poland!
Źródło: Ogromne zmiany w dowodach osobistych od 8 listopada. Dokument będzie musiał wymienić KAŻDY