Rynek pracy we Wrocławiu

i

Autor: Materiały prasowe

Rynek pracy we Wrocławiu — w jakich branżach wynagrodzenia rosną najszybciej?

2023-08-24 3:53 Materiał sponsorowany

Porównując aktualne dane płacowe GUS-u z Wrocławia i województwa dolnośląskiego z kwotami z 2021 roku wyraźnie widać, które branże osiągnęły najwyższe wzrosty wynagrodzeń. Ile dziś zarabia się we Wrocławiu i w jakich sektorach wynagrodzenia zmieniają się najdynamiczniej?

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie we Wrocławiu

Wrocław to jeden z najatrakcyjniejszych rynków pracy w Polsce. Stolica Dolnego Śląska od wielu lat przyciąga pracowników z różnych części kraju, szukających tu wysokich zarobków i licznych szans na rozwój zawodowy. Miasto to ciekawe miejsce także dla inwestorów tworzących tu coraz to nowe miejsca pracy.

Według Głównego Urzędu Statystycznego przeciętne, miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło we Wrocławiu w czerwcu 2023 roku około 8 tys. zł i było wyższe o około 700 zł od tak zwanej średniej krajowej. Natomiast przeciętne, miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w skali całego województwa dolnośląskiego wyniosło w czerwcu 2023 roku około 7,7 tys. zł.

Najlepiej opłacane branże we Wrocławiu

Nie tylko we Wrocławiu, ale i w całym regionie zdecydowanie najwyższe płace wciąż obserwuje się w branży informacji i komunikacji, na co największy wpływ mają zarobki oferowane w różnych obszarach IT. Mediana miesięcznego wynagrodzenia w tej branży wynosi aż 12,4 tys. zł brutto miesięcznie, a w ofertach pracy dostępnych na GoWork widać też, że widełki płacowe w IT zostawiają pozostałe sektory daleko za sobą.

Na drugim miejscu jest przemysł ze średnimi zarobkami na poziomie około 7,8 tys. zł brutto miesięcznie. Podium najlepiej opłacanych branż, z kwotą 7,4 tys. zł brutto miesięcznie zamyka przetwórstwo przemysłowe. Pozostałe branże wiążą się z następującymi medianami wynagrodzeń:

 • Budownictwo — średnio 7 tys. zł brutto miesięcznie,
 • Handel wraz z naprawą pojazdów samochodowych — średnio 6,6 tys. zł brutto miesięcznie,
 • Transport i gospodarka magazynowa — średnio 6,5 tys. zł brutto miesięcznie,
 • Zakwaterowania i gastronomia — średnio 5,3 tys. zł brutto miesięcznie,
 • Obsługa rynku nieruchomości — średnio 6,8 tys. zł brutto miesięcznie,
 • Administrowanie i działalność wspierająca — średnio 5,4 tys. zł brutto miesięcznie.

Średnie pensje w regionie w 2021 roku — w których branżach zarobki urosły najbardziej?

Wrocław zamknął 2021 rok z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem na poziomie 6,6 tys. zł brutto miesięcznie. Sektor publiczny oferował wówczas w mieście zarobki lepsze o średnio 400 zł, a mediana miesięcznych płac w sektorze prywatnym wyniosła 6,5 tys. zł brutto.

Na podium najlepiej opłacanych branż ciągle znajdowała się informacja i komunikacja (średnio 10,3 tys. zł brutto miesięcznie), działalność finansowa i ubezpieczeniowa (średnio 8,3 tys. zł brutto miesięcznie) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (średnio 8,1 tys. zł brutto miesięcznie).

Najgorzej zarabiali pracownicy niesklasyfikowanej działalności usługowej (średnio 4,3 tys. zł brutto miesięcznie). Lepiej o około 400 i 500 zł było z kolei w branży administrowania i działalności wspierającej oraz w zakwaterowaniach i gastronomii. W pozostałych sektorach rozkład płac przedstawiał się następująco:

 • Rolnictwo i działalność pokrewna — średnio 5,2 tys. zł brutto miesięcznie,
 • Przemysł i przetwórstwo przemysłowe — średnio 7 tys. zł brutto miesięcznie,
 • Budownictwo — średnio 6,1 tys. zł brutto miesięcznie,
 • Handel wraz z naprawą pojazdów samochodowych — średnio 5,6 tys. zł brutto miesięcznie,
 • Transport i gospodarka magazynowa — średnio 5,5 tys. zł brutto miesięcznie,
 • Obsługa rynku nieruchomości — średnio 6,5 tys. zł brutto miesięcznie,
 • Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne — średnio 7,3 tys. zł brutto miesięcznie,
 • Edukacja — średnio 6,4 tys. zł brutto miesięcznie,
 • Opieka zdrowotna i pomoc społeczna — średnio 6,9 tys. zł brutto miesięcznie,
 • Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją — średnio 5,1 tys. zł brutto miesięcznie.

Patrząc na takie zestawienia danych Głównego Urzędu Statystycznego widać, że pomiędzy 2021 rokiem a czerwcem 2023 roku najbardziej zwiększyły się wynagrodzenia przyznawane w branży informacji i komunikacji — o około 2,1 tys. zł — oraz w handlu, naprawie pojazdów samochodowych, transporcie i gospodarce magazynowej — o około 1 000 zł.